Công văn 2540/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
82
lượt xem
7
download

Công văn 2540/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2540/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2540/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2450/LĐTBXH-LĐTL --------------------- V/v hướng dẫn pháp luật lao động Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2009 Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam PAIHO (Lô 30-32-34, đường số 3, KCN Tân Tạo, thành phố Hồ Chí Minh). Trả lời công văn ngày 23/6/2009 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam PAIHO về việc chính sách đối với người học nghề tại doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 1/ Theo Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động với người đã nghỉ hưu, người làm công việc có thời hạn dưới 3 tháng thì khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền tàu xe, nghỉ hàng năm được tính gộp vào tiền lương hoặc tiền công của người lao động. 2/ Theo Khoản 2, Điều 35 Luật Dạy nghề năm 2006, người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề để làm việc cho doanh nghiệp thì trong thời gian học nghề phải giao kết hợp đồng học nghề bằng văn bản. Nếu người sử dụng lao động ký hợp đồng đào tạo (học nghề) với người lao động thì người sử dụng lao động không phải trả các khoản quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP nêu trên của Chính phủ. Trong thời gian học nghề, nếu người học nghề có tham gia hoặc trực tiếp làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp thì được trả lương. Mức lương do hai bên thoả thuận những không thấp hơn 70% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của người lao động cùng làm công việc đó theo Điều 17 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. Trường hợp người lao động được tuyển vào doanh nghiệp, ký hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng và trong thời gian này ký hợp đồng học nghề thì người sử dụng lao động phải trả tiền lương và các khoản khác theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP, Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP nêu trên của Chính phủ. Đề nghị Công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật./. KT. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG Tống Thị Minh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản