Công văn 2561/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
34
lượt xem
2
download

Công văn 2561/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2561/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý và khai thác cảng chuyên dùng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2561/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2561/VPCP-CN V/v xây dựng, quản lý và khai Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007 thác cảng chuyên dùng Kính - Bộ Giao thông vận tải; gửi: - Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Về đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (văn bản số 526/CNT- KHĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 về việc xây dựng, quản lý và khai thác cảng chuyên dùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau: 1. Đồng ý về chủ trương Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đầu tư xây dựng hai cụm cảng chuyên dùng Ninh Cơ (đoạn từ cửa Lạch Giang đến Thịnh Long) và Soài Rạp (đoạn từ cửa sông Soài Rạp đến Nam Hiệp Phước) như đề nghị tại văn bản nêu trên. 2. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì cùng Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam làm việc với các địa phương liên quan để thống nhất vị trí cụ thể của các cụm cảng. Sau khi có ý kiến thống nhất của các địa phương liên quan trên đây, giao Bộ Giao thông vận tải cập nhật bổ sung vào quy hoạch liên quan. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên - TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; PHÓ CHỦ NHIỆM - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, XD, NN&PTNT, TN&MT; - UBND TP Hồ Chí Minh; (Đã ký) - UBND các tỉnh: Nam Định, Long An, Tiền Giang; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, ĐP; Website CP; - Lưu VT, CN (3b) Văn Trọng Lý
Đồng bộ tài khoản