Công văn 2939/BNV-TL của Bộ Nội Vụ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
229
lượt xem
16
download

Công văn 2939/BNV-TL của Bộ Nội Vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2939/BNV-TL của Bộ Nội Vụ về việc chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2939/BNV-TL của Bộ Nội Vụ

  1. CÔNG VĂN CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 2939/BNV-TL NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2005 VỀ VIỆC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨ C, VIÊN CHỨ C NGÀNH LƯU TRỮ Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc trong các kho lưu trữ thuộc các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước như sau: 1. Mức 2, hệ số 0,2 tính theo lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm các công việc lựa chọn, phân loại, bảo quản tài liệu và tổ chức sử dụng tài liệu trong kho lưu trữ. 2. Mức 3, hệ số 0,3 tính theo lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công việc khử trùng tài liệu, tu sửa phục chế tài liệu hư hỏng. Cách tính trả phụ cấp độc hại, nguy hiểm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Trọng Điều
  2. 2
Đồng bộ tài khoản