Công văn 311/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

Công văn 311/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 311/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Lương thực miền Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 311/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 311/TTg-ĐMDN V/v bổ sung ngành, nghề kinh Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2008 doanh của TCT Lương thực miền Nam Kính gửi: Tổng công ty Lương thực miền Nam Xét đề nghị của Tổng công ty Lương thực miền Nam (công văn số 135/TCT-TC ngày 23 tháng 01 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Lương thực miền Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Đồng ý bổ sung những ngành, nghề kinh doanh sau cho Tổng công ty Lương thực miền Nam: Kinh doanh phương tiện vận tải, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị công nghiệp; vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy; sản xuất kinh doanh nước đá tinh khiết, bánh tráng; chế biến, kinh doanh gia súc, gia cầm; mua bán, bảo dưỡng, bảo trì xe ô tô, xe máy; bán lẻ hàng hóa trong siêu thị, trung tâm thương mại; sản xuất và kinh doanh bao bì; dịch vụ cho thuê văn phòng. Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, Tổng công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG - Như trên; - TTg Chính phủ, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, (Đã ký) Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - VPCP: BTCN, Nguyễn Sinh Hùng các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý, Website Chính phủ, các Vụ: NN, TH; - Lưu: VT, ĐMDN (3b). 16
Đồng bộ tài khoản