Công văn 3805/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
41
lượt xem
3
download

Công văn 3805/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3805/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại đá granit nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3805/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- ------------------------------ Số: 3805/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2009 V/v: Phân loại đá granit nhập khẩu Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1749/HQHCM-NV ngày 12/06/2009, và số 1777/ HQHCM-NV ngày 17/06/2009 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nêu vướng mắc về xác định mặt hàng đá granit "có kích cỡ cụ thể" nêu tại công văn số 3380/TCHQ-GSQL ngày 10/06/2009 cùa Tổng cục Hải quan, về việc này, Tổng cục có ý kiến như sau: Theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 3380/TCHQ-GSQL dẫn trên thì thuật ngữ mặt hàng đá granit mới chỉ cắt đơn giản bằng cưa có kích cỡ cụ thể và mặt hàng đá granit được cắt theo kích cỡ được hiểu là sản phẩm với kích thước cụ thể (xác định được bằng đơn vị đo lường) hoặc các sản phẩm đã được cắt, có cùng kích thước cụ thể (cùng số đo về chiều cao, chiều rộng, chiều dài); sản phẩm loại này có bề mặt đá nhẵn hoặc phẳng, đã hoặc chưa đánh bóng bề mặt đá hoặc gia công cạnh, không thuộc nhóm 25.16, được phân loại vào nhóm 68.02. Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện./. TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ Vũ Quang Vinh
Đồng bộ tài khoản