Công văn 3824/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Huynh Phuc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
69
lượt xem
6
download

Công văn 3824/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3824/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá quảng cáo, khuyến mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3824/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

  1. Công văn của Tổng cục Thuế số 3824/TCT-PCCS ngày 27 tháng 10 năm 2005 về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá quảng cáo, khuyến mại Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tổng cục thuế nhận được phản ánh của một số đơn vị đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT đầu vào đối với hàng dùng để quảng cáo, khuyến mại. Về vấn đề này Tổng cục thuế có ý kiến như sau: Căn cứ Điều 9 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 nêu trên; thì: Hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài và hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Công văn này thay thế hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 1486TCT/ĐTNN ngày 19/5/2005 của Tổng cục thuế. Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biết và triển khai thực hiện./. KT. Tổng cục trưởng Phó Tổng cục trưởng Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản