Công văn 396/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Công văn 396/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 396/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 396/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- -------------- Số: 396/BXD-HĐXD Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2009 V/v: Hướng dẫn cấp GPXD Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 75/SXD-NĐ ngày 16/02/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang xin ý kiến về việc cấp giấy phép xây dựng cho công trình Tháp cốt chùa Trường Sanh, Phường 2, thành phố Mỹ Tho. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Khi xem xét việc cấp giấy phép xây dựng, cơ quan cấp phép phải xem xét các điều kiện cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị theo Điều 65 của Luật Xây dựng. Theo đó, công trình xây dựng phải phù hợp quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt, đảm bảo an toàn, không làm ảnh hưởng các công trình xung quanh, không làm ảnh hưởng môi trường, cảnh quan v.v... Như vậy, để cấp giấy phép xây dựng cho công trình Tháp cốt chùa Trường Sanh, cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải xem xét đầy đủ các điều kiện theo Điều 65 của Luật Xây dựng, trong đó phải thoả mãn các quy định tại Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 và Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng Tiền Giang nghiên cứu thực hiện. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên THỨ TRƯỞNG - Lưu: VP, HĐXD (NTH-4) Bùi Phạm Khánh
Đồng bộ tài khoản