Công văn 4103/BTC-CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
62
lượt xem
3
download

Công văn 4103/BTC-CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4103/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giảm 50% thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng van, vòi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4103/BTC-CST của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 4103/BTC-CST Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- ------------------ V/v Hướng dẫn giảm 50% thuế GTGT đối Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009 với mặt hàng van, vòi Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố - Cục Thuế các tỉnh, thành phố Hiện nay có một số doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng van, vòi đang gặp khó khăn trong việc xác định các mặt hàng này có thuộc diện được giảm 50% thuế GTGT. Nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn chung như sau: Tất cả các sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất được quy định tại Quyết định 16/2009/QĐ- TTg ngày 21/1/2009 và Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 mà chưa được định danh chi tiết tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 18/2009/TT-BTC ngày 30/1/2009 thì vẫn thuộc diện được giảm 50% thuế GTGT. Những mặt hàng van, vòi thuộc nhóm 84.81 là tư liệu sản xuất có mức thuế suất 5% theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính, sau được điều chỉnh lên mức thuế suất 10% theo Quyết định số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 thì sẽ thuộc diện được giảm 50% thuế GTGT. Đề nghị Cục Hải quan, cục Thuế các tỉnh, thành phố xác định thực tế hàng hóa để thực hiện thống nhất./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Đồng bộ tài khoản