Công văn 4163/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: kevintu

Công văn 4163/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hoạt động xây dựng nhà ăn ca và nhà ở cho người lao động

Nội dung Text: Công văn 4163/TCT-CS của Tổng cục Thuế

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản