Công văn 494/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
80
lượt xem
2
download

Công văn 494/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 494/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp mã số mặt hàng "Oxadiazon min 94%"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 494/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ------------------------- Số: 494/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009 V/v Áp mã số mặt hàng " Oxadiazon min 94%" Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai Trả lời công văn số 94/HQĐN-NV ngày 13/01/2009 và số 2443/HQĐN-NV ngày 24/11/2008 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc phân loại, áp mã số mặt hàng "Oxadiazon min 94%", Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/ QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa; áp dụng quy tắc 1 của HS, thì mặt hàng "Oxadiazon (min 94%) dùng để pha chế thuốc diệt cỏ 250 EC, phân loại vào nhóm 2934, mã số 2934.99.90.00 (Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5%) Tổng cục hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện. KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Văn Cẩn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản