Công văn 494/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
80
lượt xem
2
download

Công văn 494/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 494/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp mã số mặt hàng "Oxadiazon min 94%"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 494/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ------------------------- Số: 494/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009 V/v Áp mã số mặt hàng " Oxadiazon min 94%" Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai Trả lời công văn số 94/HQĐN-NV ngày 13/01/2009 và số 2443/HQĐN-NV ngày 24/11/2008 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc phân loại, áp mã số mặt hàng "Oxadiazon min 94%", Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/ QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa; áp dụng quy tắc 1 của HS, thì mặt hàng "Oxadiazon (min 94%) dùng để pha chế thuốc diệt cỏ 250 EC, phân loại vào nhóm 2934, mã số 2934.99.90.00 (Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5%) Tổng cục hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện. KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Văn Cẩn
Đồng bộ tài khoản