Công văn 4946/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
89
lượt xem
5
download

Công văn 4946/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4946/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc khởi công Dự án đầu tư mở rộng quốc lộ 51

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4946/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4946/VPCP-KTN ---------------------- V/v khởi công Dự án đầu tư mở rộng quốc lộ 51 Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009 Kính gửi: - Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; - Tổng công ty đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam; - Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Xét đề nghị của Tổng công ty đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (văn bản số 658/TCT-KHKT ngày 01 tháng 7 năm 2009), ý kiến chỉ của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5259/BKH-KCHT&ĐT ngày 15 tháng 7 năm 2009), Giao thông vận tải (văn bản số 4888/BGTVT-QLXD ngày 20 tháng 7 năm 2009) về việc khởi công dự án đầu tư mở rộng quốc lộ 51, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau: - Đồng ý tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư mở rộng quốc lộ 51 vào ngày 02 tháng 8 năm 2009. Yêu cầu Chủ đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục triển khai Dự án theo quy định. - Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và tiến độ của Dự án. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng công ty đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, (Đã ký) PTTg Hoàng Trung Hải; - Các Bộ: XD, TC; - UBND tỉnh Đồng Nai; - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, KTTH, TH; Văn Trọng Lý - Lưu: VT, KTN (4).
Đồng bộ tài khoản