Công văn 5088/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
73
lượt xem
5
download

Công văn 5088/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5088/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc tham gia ý kiến về dự thảo Đề án và Nghị định “chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5088/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5088/BGTVT-TC ---------------------- V/v : Tham gia ý kiến về dự thảo Đề án và Nghị Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2009 định “chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn” Kính gửi : Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Giao thông vận tải nhận được công văn số 5313/BKH-QLKTTW ngày 17/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xin ý kiến về dự thảo Đề án và Nghị định “Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn”. Sau khi nghiên cứu, về cơ bản Bộ Giao thông vận tải thống nhất với dự thảo Đề án và Nghị định “Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn”. Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải tham gia một số ý kiến như sau : 1. Đề nghị làm rõ khái niệm thế nào là doanh nghiệp siêu nhỏ? doanh nghiệp nhỏ? nêu tại khoản 1 Điều 5 dự thảo Nghị định. 2. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng ngoại tệ để nhập khẩu máy móc thiết bị cho dự án thì nhà đầu tư có được vay ưu đãi không? Lãi suất tính như thế nào, trong dự thảo Nghị định chưa đề cập. Vì vậy, đề nghị bổ sung quy định về đồng tiền cho vay, lãi suất cho vay khi doanh nghiệp vay bằng ngoại tệ vào Điều 6 dự thảo Nghị định. 3. Tại khoản 2 Điều 11 có quy định : Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần chi phí đầu tư. Đề nghị quy định mức cụ thể ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí đầu tư cho doanh nghiệp xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật. 4. Đề nghị thay cụm từ “người dân” bằng các cụm từ “Hộ gia đình, cá nhân” cho thống nhất với Luật Đất đai. 5. Tại khoản 1 Điều 13 có quy định mức hỗ trợ quảng cáo tối đa không quá 06 lần/năm. Đề nghị bổ sung thêm mức hỗ trợ quảng cáo tối đa (về giá trị)/năm/doanh nghiệp. Trên đây là một số ý kiến tham gia của Bộ Giao thông vận tải về dự thảo Đề án và Nghị định “Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn” để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ ./. Nơi nhận : KT.BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng (để báo cáo); - Lưu VT, TC. Lê Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản