Công văn 5316/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
34
lượt xem
3
download

Công văn 5316/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5316/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc trình Đề án sắp xếp, đổi mới các công ty nhà nước theo Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5316/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5316/VPCP-ĐMDN V/v trình Đề án sắp xếp, đổi Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2007 mới các công ty nhà nước theo QĐ 38/2007/QĐ-TTg Kính - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; gửi: - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các tổng công ty 91; (Danh sách kèm theo) Tại Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, tập đoàn kinh tế và tổng công ty 91 tiếp tục phân loại, thực hiện sắp xếp các công ty trực thuộc mình quản lý, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 5 năm 2007. Tuy nhiên, đến nay Văn phòng Chính phủ chưa nhận được kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp thuộc các đơn vị nêu trên. Đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và tổng công ty hoàn chỉnh Đề án và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2007. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Phạm Viết Muôn Vụ TH, Website Chính phủ; - Lưu: VT, ĐMDN (3).
  2. DANH SÁCH CÁC BỘ, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, TỔNG CÔNG TY (Ban hành kèm theo công văn số 5316/VPCP-ĐMDN ngày 21 tháng 9 năm 2007) BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ STT Công Thương (khối doanh nghiệp thuộc Bộ Thương mại cũ) 1 Giao thông vận tải 2 Xây dựng 3 Văn hóa, Thể thao và Du lịch (khối doanh nghiệp thuộc Tổng cục Du lịch) 4 Khoa học và Công nghệ 5 Thông tin và Truyền thông 6 Y tế 7 8 Công an Quốc phòng 9 Giáo dục và Đào tạo 10 Lao động-Thương binh và Xã hội 11 ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 12 An Giang Bắc Giang 13 Bạc Liêu 14 Bắc Ninh 15 Bình Phước 16 Cao Bằng 17 Cần Thơ 18 Đắk Lắk 19 Đắk Nông 20 Điện Biên 21 22 Hòa Bình 23 Hà Tây Hậu Giang 24 25 Kon Tum 26 Lai Châu 27 Ninh Bình Ninh Thuận 28 Phú Thọ 29 30 Phú Yên Quảng Bình 31 32 Tây Ninh 33 Thái Nguyên 34 Trà Vinh 35 Vĩnh Phúc Bà Rịa - Vũng Tàu 36 37 Yên Bái TỔNG CÔNG TY Đường sắt Việt Nam 38
  3. 39 Xi măng 40 Cà phê
Đồng bộ tài khoản