Công văn 5764/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Tu Kevin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
90
lượt xem
29
download

Công văn 5764/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5764/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc về thuế nhập khẩu đối với ôtô và phụ tùng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5764/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5764/VPCP-KTTH V/v về thuế nhập khẩu đối Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2007 với ôtô và phụ tùng Kính - Bộ Tài chính; gửi: - Bộ Công thương. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 13013/BTC-CST ngày 27 tháng 9 năm 2007 về việc chính sách thuế đối với ngành công nghiệp ôtô, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu: 1. Bộ Công thương chủ trì, đánh giá kỹ chiến lược, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh cần thiết. 2. Bộ Tài chính căn cứ vào quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành để sớm quyết định việc điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với xe ôtô và phụ tùng ôtô. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; - Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, (Đã ký) các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, CN, Website CP; Nguyễn Quốc Huy - Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.15.
Đồng bộ tài khoản