Công văn 60/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
91
lượt xem
5
download

Công văn 60/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 60/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 60/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 60/BXD-KTXD -------------------- V/v: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2009 06/2008/QĐ-BXD Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đắc Lắk Trả lời văn bản số 127/SXD-KT ngày 18/02/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Đắc Lắk đề nghị hướng dẫn áp dụng Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Điều kiện cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng đã được qui định cụ thể tại Điều 7 Qui chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD. Theo đó, cá nhân có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đáp ứng được đầy đủ các điều kiện theo qui định thì đều được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo các hạng tương ứng. Vì vậy, tất cả cá nhân có bằng tốt nghiệp là cử nhân kinh tế đều được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng nếu đáp ứng đủ điều kiện theo qui định tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD và Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng tỉnh Đắc Lắk căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG - Lưu: VP, Vụ KTXD. T08. (đã ký) Phạm Văn Khánh
Đồng bộ tài khoản