Công văn 6453/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
300
lượt xem
3
download

Công văn 6453/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6453/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc dự án đường sắt trên cao Hà Nội, đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6453/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6453/VPCP-CN V/v Dự án đường sắt trên cao Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2007 Hà Nội, đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6169/BGTVT-KHĐT ngày 28 tháng 9 năm 2007), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7585/BKH- KCHT&ĐT ngày 17 tháng 10 năm 2007), Bộ Xây dựng (văn bản số 2205/BXD-HTĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007), Bộ Tài chính (văn bản số 14091/BTC-ĐT ngày 18 tháng 10 năm 2007) về việc tách Dự án Đường sắt trên cao Hà Nội, đoạn Ngọc Hồi-Yên Viên thành hai dự án riêng biệt, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: - Đồng ý về nguyên tắc tách Dự án Đường sắt trên cao Hà Nội, đoạn Ngọc Hồi- Yên Viên thành hai dự án riêng biệt. - Bộ Giao thông vận tải lựa chọn và chịu trách nhiệm về phương án tách Dự án trên đảm bảo hiệu quả, phù hợp với quy hoạch và theo đúng quy định hiện hành. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải; PHÓ CHỦ NHIỆM - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Quốc Huy các Vụ: QHQT, TH, Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, CN (3).17
Đồng bộ tài khoản