Công văn 646/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
72
lượt xem
3
download

Công văn 646/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 646/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 646/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 646/BXD-VLXD ------------------- V/v bổ sung danh mục sản phẩm Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009 cơ khí trọng điểm Kính gửi: Ban chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm Bộ Xây dựng nhận được văn bản ngày 9 tháng 4 năm 2009 của Công ty CP xây dựng Sông Đà -Jurong về việc xin đăng ký sản phẩm cầu hành khách hàng không vào danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Sản phẩm cầu hành khách hàng không là sản phẩm cơ khí được chế tạo trong nước của Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà -Jurong với tỷ lệ nội địa hoá trên 55% về giá trị, chất lượng tương đương các sản phẩm chế tạo tại một số nước tiên tiến như: Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha. Một số sản phẩm đã được lắp đặt tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất và đã xuất khẩu sang một số nước: Nhật Bản, Singapore, Sri Lanka và Philippines. Nhu cầu sản phẩm cầu hành khách hàng không để hiện đại hoá các sân bay ở Việt Nam ngày càng tăng và sản phẩm cầu hành khách hàng không của Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà -Jurong đáp ứng được các tiêu chí về chất lượng, vận hành. Hiện nay, sản phẩm này chưa có trong Danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm quy định tại phụ lục số 01, Quyết định số: 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015. Để khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp chế tạo và tiêu thụ sản phẩm chế tạo trong nước, Bộ Xây dựng đề nghị Ban chỉ đạo Chương trình Sản phẩm cơ khí trọng điểm xem xét, bổ sung sản phẩm cầu hành khách hàng không vào Danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm để sản phẩm được hưởng các cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số:10/2009/QĐ-TTg (gửi kèm theo văn bản này là văn bản xin đăng ký sản phẩm cầu hành khách hàng không vào danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm của Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà-Jurong). Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Công ty CPXD Sông Đà -Jurong đã ký - Lưu VP, KHCN, VLXD. Bùi Phạm Khánh
Đồng bộ tài khoản