Công văn 664/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
4
download

Công văn 664/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 664/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập có nguồn gốc phát sinh năm 2008 nhưng chi trả năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 664/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỔNG CỤC THUẾ NAM ----------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 664/TCT-TNCN --------------------- Về Thuế TNCN đối với các khoản thu nhập Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2009 có nguồn gốc phát sinh năm 2008 nhưng chi trả năm 2009 Kính gửi: Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam (Địa chỉ: Lầu 5, toà nhà Metropolitan 235 Đồng Khởi, Q. 1, TP. HCM) Tổng cục Thuế nhận được công văn số 002HR/09-KC ngày 16/2/2009 của Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam về việc khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối các khoản thu nhập từ tiền thưởng, tiền lương tháng thứ 13 có nguồn gốc phát sinh trong năm 2008 nhưng được chi trả trong năm 2009. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Ngày 18/2/2009 Bộ Tài chính đã có công văn số 1845/BTC-TCT về việc “hướng dẫn một số nội dung về thuế TNCN” đã hướng dẫn cụ thể việc khai thuế TNCN đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công có nguồn gốc phát sinh từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 nhưng được chi trả sau ngày 01/01/2009 được áp dụng tính và nộp thuế theo Luật thuế TNCN (bản photocopy công văn đính kèm). Tổng cục Thuế đề nghị Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1845/BTC- TCT nêu trên. Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam được biết và thực hiện./. Nơi nhận: TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; TRƯỞNG BAN QL THUẾ TNCN - Ban HT, TTTĐ; ĐÃ KÝ - Lưu: VT, TNCN. Nguyễn Huy Trường
Đồng bộ tài khoản