Công văn 68/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
129
lượt xem
9
download

Công văn 68/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 68/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thanh toán hợp đồng EPC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 68/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- ------------------- Số: 68/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2009 V/v: Thanh toán hợp đồng EPC Kính gửi: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 132/CV-TH ngày 19/3/2009 của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư (INFISCO) đề nghị hướng dẫn thanh toán hợp đồng EPC. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và các qui định của Nhà nước có liên quan. Theo đó, đối với hợp đồng EPC mà trong hợp đồng có qui định cụ thể về mốc (đợt) thanh toán và các mức thanh toán (theo giá trị hoặc tỷ lệ %, ...) tương ứng thì việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo các mốc (đợt) và mức thanh toán này (nếu các bên không vi phạm hợp đồng); Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Đối với trường hợp thanh toán phần thô của công trình như nêu tại văn bản số 132/CV-TH mà tại thời điểm nghiệm thu chưa đủ điều kiện để lập hồ sơ hoàn công (còn các công việc khác chưa thực hiện gắn liền với bản vẽ hoàn công như các công tác hoàn thiện gắn liền với công tác thi công phần thô) thì khi thanh toán hợp đồng cho giai đoạn này không phải lập hồ sơ hoàn công. Nội dung bản vẽ hoàn công thực hiện theo qui định tại Điều 27 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện theo qui định. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Lưu: VP, Vụ KTXD. T06. Phạm Văn Khánh
Đồng bộ tài khoản