Công văn 7241/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
32
lượt xem
1
download

Công văn 7241/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7241/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7241/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7241/VPCP-ĐMDN V/v thành lập Tổng công ty Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007 Cảng hàng không miền Nam Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 7333/BGTVT-TCCB ngày 14 tháng 11 năm 2007, công văn số 3649/BGTVT-TCCB ngày 14 tháng 6 năm 2007) về việc sắp xếp, chuyển đổi các Cụm Cảng hàng không và Trung tâm Quản lý bay Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau: 1. Đồng ý về nguyên tắc thành lập Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam trên cơ sở tổ chức lại Cụm Cảng hàng không miền Nam. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tổ chức thẩm định và ký quyết định thành lập Tổng công ty này theo đúng quy định hiện hành. 2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam sớm hình thành Công ty cổ phần Đầu tư và Khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành để triển khai xây dựng sân bay quốc tế Long Thành như quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng; PHÓ CHỦ NHIỆM - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, LĐ-TB&XH; (Đã ký) - Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Phạm Viết Muôn các Vụ: TH, CN, KTTH; - Lưu: VT, ĐMDN (3)
Đồng bộ tài khoản