Công văn 7320/BYT-TB-CT của Bộ Y tế

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
100
lượt xem
23
download

Công văn 7320/BYT-TB-CT của Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7320/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 3333/QĐ-BYT ngày 08/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ triển khai Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2010...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7320/BYT-TB-CT của Bộ Y tế

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7320/BYT-TB-CT V/v hướng dẫn triển khai Quyết Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2008 định 3333/QĐ-BYT Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 08/9/2008, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 3333/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ triển khai đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa tuyến huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn đoạn 2008 - 2010 phục vụ Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Để giúp các đơn vị triển khai, áp dụng Quyết định và danh mục được thuận tiện, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đã được Thủ tướng chỉ đạo, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 1. Việc đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ phải thực hiện đúng theo mục tiêu của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 và Công văn hướng dẫn số 2968/BYT-KH-TC ngày 29/4/2008 của Bộ Y tế. Đề nghị các đơn vị căn cứ vào danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu quy định tại phụ lục kèm theo Quyết định số 3333/QĐ-BYT ngày 08/9/2008 và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, quy mô, nhu cầu, năng lực đội ngũ cán bộ để lập dự án đầu tư, bổ sung, nâng cấp trang thiết bị y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2010 theo đúng các quy định của Nhà nước. 2. Đối với các dự án đã được phê duyệt trước khi Quyết định 3333/QĐ-BYT ngày 08/9/2008 có hiệu lực thi hành, để đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân, đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện theo dự án đã được phê duyệt. Các dự án đang xây dựng và chưa được phê duyệt sẽ nghiên cứu áp dụng theo danh mục trang thiết bị ban hành kèm Quyết định số 3333/QĐ-BYT đồng thời căn cứ vào thực tế, nhu cầu của địa phương và năng lực cán bộ chuyên môn để lập dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 3. Đối với danh mục trang thiết bị y tế của phòng khám đa khoa khu vực, Bộ Y tế sẽ khẩn trương xây dựng và ban hành trong thời gian sớm nhất. Trong khi chờ Bộ Y tế ban hành danh mục, đề nghị các đơn vị tham khảo Quyết định số 437/2002/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi ý tế thôn bản và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu, khả năng sử dụng thiết bị để đề xuất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
  2. 4. Về giá tham khảo của các thiết bị trong danh mục, đây là giá làm cơ sở giúp các đơn vị tham khảo để xây dựng khái toán tổng mức đầu tư lập dự án bổ sung, nâng cấp trang thiết bị y tế và không phải là giá của kế hoạch đấu thầu. Việc xây dựng giá kế hoạch đấu thầu của các gói thầu phải thực hiện theo quy định hiện hành và căn cứ vào yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật, các phụ kiện kèm theo và thời điểm lập kế hoạch mua sắm thiết bị. 5. Yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế và các Bệnh viện được đầu tư trang thiết bị quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau: - Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đủ điều kiện lắp đặt thiết bị. - Đào tạo đội ngũ bác sĩ, cán bộ chuyên khoa để khai thác, sử dụng có hiệu quả những trang thiết bị được đầu tư. - Đào tạo cán bộ kỹ thuật trang thiết bị y tế để có thể theo dõi hoạt động của thiết bị, lập kế hoạch bảo trì và kiểm chuẩn thiết bị. - Quan tâm tăng cường triển khai công tác Quản lý và xử lý chất thải y tế theo hướng dẫn tại Công văn số 7154/BYT-KCB ngày 20/10/2008 của Bộ Y tế. - Có kế hoạch kinh phí hằng năm để mua vật tư tiêu hao, sửa chữa và bảo trì đảm bảo thiết bị hoạt động tốt. 6. Các đơn vị có thể tham khảo nội dung Quyết định số 3333/QĐ-BYT ngày 08/9/2008 và danh mục đính kèm tại Website của Bộ Y tế (www.moh.gov.vn). Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ về Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế (Số 138A - đường Giảng Võ - quận Ba Đình -TP.Hà Nội; ĐT: 04.62732272) để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết. Nhận được Công văn này, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Nguyễn Thị Kim Tiến
Đồng bộ tài khoản