Công văn 7530/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Huong Duong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
78
lượt xem
11
download

Công văn 7530/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7530/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7530/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7530/VPCP-KTN V/v xây dựng Nghị định về xử Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2008 phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón Kính - Bộ Công Thương; gửi: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Khoa học và Công nghệ. Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ về việc tình trạng sản xuất phân bón giả, phân bón nhái, phân bón kém chất lượng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: Giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ, ngành có liên quan xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón, trình Chính phủ trong quý II năm 2009. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, các PTT Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, (Đã ký) các Vụ: PL, TKBT, TTĐT, TH; - Lưu: VT, KTN (4) Văn Trọng Lý
Đồng bộ tài khoản