Công văn 76/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
2
download

Công văn 76/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 76/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc đề nghị gửi báo cáo và phiếu cung cấp thông tin về hiện trạng môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 76/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- ------------------- Số: 76/BXD-KHCN Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009 V/v: Đề nghị gửi báo cáo và phiếu cung cấp thông tin về hiện trạng môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2008 Kính gửi: - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Bộ; - Các Công ty: Môi trường Đô thị, Công trình Công cộng, Cấp thoát nước; - Các đơn vị, cơ sở sản xuất ngành Xây dựng. Thực hiện công tác quản lý bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả ngành Xây dựng, góp phần xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, hàng năm Bộ Xây dựng tổ chức xây dựng báo cáo tình hình tác động môi trường, sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả ngành Xây dựng. Để thu thập các thông tin, số liệu phục vụ cho việc xây dựng báo cáo tình hình tác động môi trường, sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả năm 2008, Bộ Xây dựng gửi Quý đơn vị phiếu điều tra hiện trạng môi trường đô thị, tình hình sử dụng năng lượng của các toà nhà lớn trên địa bàn tỉnh, thành phố; công tác quản lý cấp nước, thoát nước; hiện trạng môi trường và tình hình sử dụng năng lượng các cơ sở sản xuất của ngành xây dựng. Bộ Xây dựng đề nghị các đồng chí thủ trưởng chỉ đạo các đơn vị cơ sở có liên quan xây dựng báo cáo, cung cấp các thông tin, điền vào phiếu cung cấp thông tin (gửi kèm theo công văn này) và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15 tháng 3 năm 2009. Địa chỉ gửi báo cáo và phiếu thông tin: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hà Nội. Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ: Ông Đinh Chính Lợi, Chuyên viên Vụ KHCN & MT – Bộ Xây dựng Điện thoại cơ quan: 04.39760271, máy lẻ 133; Fax: 04.39780676; Di động: 0983.140.200. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI - TT Nguyễn Trần Nam (để b/c) TRƯỜNG - Lưu VP; Vụ KHCNMT. Nguyễn Trung Hoà
Đồng bộ tài khoản