Công văn 773/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
2
download

Công văn 773/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 773/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu bình gas đã qua sử dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 773/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C H I QUAN ð c l p - T do - H nh phúc ---------------- --------------- S : 773/TCHQ-GSQL Hà N i, ngày 17 tháng 02 năm 2009 V/v Nh p kh u bình gas ñã qua s d ng Kính g i: C c H i quan các t nh, thành ph T ng c c H i quan nh n ñư c công văn s 0392/BCT-XNK ngày 14/01/2009 c a B Công thương v vi c mã s HS c a m t hàng bình ch a gas nh p kh u, T ng c c H i quan có ý ki n như sau: 1/ Vi c thông quan hàng hóa th c hi n theo quy ñ nh hi n hành; ñ i v i phân lo i hàng hóa ph i căn c vào hàng hóa th c t nh p kh u và Bi u thu XK, NK ưu ñãi có giá tr t i th i ñi m hàng hóa th c nh p. 2/ Yêu c u C c H i quan các t nh, thành ph th c hi n ñúng n i dung văn b n s 7664/BCT- XNK ngày 29/08/2008 c a B Công thương v vi c t m d ng nh p kh u bình gas ñã qua s d ng và văn b n s 0491/BCT-XNK ngày 16/01/2009 c a B Công thương. Theo ñó, ñ i v i m t hàng bình ch a gas ñã qua s d ng có mã s HS 7311.00.91.00 và 7311.00.99.10, không ñư c phép nh p kh u. am .vn T ng c c H i quan thông báo ñ C c H i quan các t nh, thành ph bi t và th c hi n. atV ietn ww .Lu KT.T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG w Nguy n Văn C n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản