Công văn số 435/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
1
download

Công văn số 435/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 435/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục xây dựng cột mốc số 1196 tại Cửa khẩu Hữu nghị - Lạng Sơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 435/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- -------------------------- Số: 435/BXD-HTKT Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009 V/v Tiếp tục xây dựng cột mốc số 1196 tại Cửa khẩu Hữu nghị - Lạng Sơn Kính gửi: Ban Chỉ đạo PGCM tỉnh Lạng Sơn Ngày 23/2/2009, tại Lạng Sơn đã tổ chức thành công Lễ chào mừng hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Việc hoàn thành bước đầu về bố trí kiến trúc cảnh quan và xây dựng mốc 1196 đã góp phần tổ chức thành công buổi Lễ trọng thể này. Sau khi trao đổi với Uỷ ban Biên giới Quốc gia , trên cơ sở thiết kế sơ bộ kiến trúc cảnh quan và thực tế đã thực hiện tại khu vực xây dựng mốc này đề nghị Ban Chỉ đạo PGCM tỉnh tiếp tục giao cho Công ty tư vấn xây dựng của tỉnh triển khai hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công; Sở Xây dựng thẩm định trình Ban Chỉ đạo phê duyệt theo thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc cần trao đổi với Bộ Xây dựng để cùng phối hợp giải quyết. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên. THỨ TRƯỞNG - UB Biên giới Quốc gia - Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn - Lưu VP, HTKT (NHT.3b). Trần Ngọc Chính
Đồng bộ tài khoản