Công văn số 60/BXD-KTQH

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
67
lượt xem
3
download

Công văn số 60/BXD-KTQH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 60/BXD-KTQH về việc áp dụng chỉ tiêu đất xây dựng Nhà trẻ, trường Mầm non do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 60/BXD-KTQH

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số 60/BXD-KTQH Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007 V/v Chỉ tiêu đất XD nhà trẻ Kính gửi: Sở Xây dựng Quảng Ninh Trả lời công văn số 1145/SXD-QH ngày 19/10/2007 của Sở Xây dựng Quảng Ninh về việc áp dụng chỉ tiêu đất xây dựng Nhà trẻ, trường Mầm non, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Căn cứ Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam tập I, chỉ tiêu đất trường mẫu giáo , Mầm non là 20-30m2/1 cháu, chỉ tiêu này bao gồm đất xây dựng công trình, sân vườn, cây xanh v.v... nhằm đảm bảo xây dựng môi trường toàn diện về học tập và rèn luyện thể chất cho các cháu. Để có cơ sở tính toán quy mô đất đai cho phù hợp với điều kiện khu đất, đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu Tiêu chuẩn Việt Nam 4449-87 về Tiêu chuẩn thiết kế - Quy hoạch xây dựng đô thị để tính toán quy mô đất cho phù hợp. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng Quảng Ninh biết, triển khai thực hiện. TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTQH Nơi nhận: PHÓ VỤ TRƯỞNG - Như trên - Lưu Vụ KTQH Lê Đình Tri
Đồng bộ tài khoản