Công văn xin truy đóng BHXH

Chia sẻ: damdung

Các biểu mẫu hành chính nhân sự. Biểu mẫu BHXH - Công văn xin truy đóng BHXH

Nội dung Text: Công văn xin truy đóng BHXH

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...
--------- - - --------
Số: .…/2008/ TDH
V/v: Xin truy đóng BHXH từ tháng Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2008
01/2008 đến tháng 3/2008Kính gửi: - BHXH Thành phố Hà Nội
- BHXH Huyện Từ Liêm


Công ty ..., tên viết tắt: .., được thành lập theo Giấy Chứng nhận đăng ký
kinh doanh số ... do sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày ...7.
Địa chỉ:
Điện thoại:
Từ khi thành lập tới nay do công ty chưa ổn định về tổ chức nên chưa tham
gia BHXH cho CBCNV trong công ty được, vì vậy chúng tôi làm công văn này xin
được tham gia BHXH từ ngày ... đến ... cho ... lao động với tổng quỹ lương là: ...
đồng/tháng.
Chúng tôi xin chấp hành đúng và đầy đủ mọi quy định của Nhà nước về
BHXH.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!
TỔNG GIÁM ĐỐC
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản