Control System Toolbox & Simulink

Chia sẻ: Van Kent Kent | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
181
lượt xem
82
download

Control System Toolbox & Simulink

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Control System Toolbox là một thư viện của Matlab dùng trong lĩnh vực điều khiển tự động .Cùng với các lệnh của Matlab , tập lệnh của Control System Toolbox sẽ giúp ta thiết kế , phân tích và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của một hệ thống tuyến tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Control System Toolbox & Simulink

Đồng bộ tài khoản