Corel Draw: Vẽ biểu tượng Windows XP

Chia sẻ: nhan1234

Chọn công cụ vẽ hình chữ nhật (Rectangle Tool – F6 ) vẽ 1 hình chữ nhật đứng có kích thước chiều rộng bằng 2/3 chiều dài

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản