Cracking part 55

Chia sẻ: Dqwdasdasd Qwdasdasdasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
32
lượt xem
3
download

Cracking part 55

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ta tìm được hàm này tại địa chỉ : 004937D3 |. E8 0CBBF7FF |CALL ; \Sleep - Dò ngược lên trên và đặt BreakPoint tại lệnh CALL đầu tiên của FUNCTIONnày : 004937C7 |. E8 F44FFEFF CALL DUMeter.004787C0 ;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cracking part 55

  1. - Dùng PEiD kiểm tra biết chương trình không bị PACK và biết chương trìnhđược viết bằng Borland Delphi 6.0 - 7.0 - Chạy thử chương trình với User và Fake Serial ta nhận được "NAG" . Tuy nhiên, ta không thể tìm thấy chuỗi này trong quá trình tìm kiếm . Nhưng ta nhận thấy chương trình có khoảng thời gian dừng trước khi xuất hiện NAG . Ta truy đến hàm kernel32.Sleep . Ta tìm được hàm này tại địa chỉ : 004937D3 |. E8 0CBBF7FF |CALL ; \Sleep - Dò ngược lên trên và đặt BreakPoint tại lệnh CALL đầu tiên của FUNCTIONnày : 004937C7 |. E8 F44FFEFF CALL DUMeter.004787C0 ;
  2. 0049DD1A . 59 POP ECX ;
  3. 0048DBAD |. E8 14FDFFFF CALL DUMeter.0048D8C6 ;
  4. 0048D9A5 |. |81E2 FFFFFF0F |AND EDX,0FFFFFFF ; |40 |INC EAX ; |8038 00 CMP BYTE PTR DS:[EAX],0 ;
  5. 0048DA46 |. BA 0C174F00 MOV EDX,DUMeter.004F170C ; ASCII "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ987654" 0048DA4B |. 8A43 02 MOV AL,BYTE PTR DS:[EBX+2] ;
  6.  
Đồng bộ tài khoản