Cracking part 8

Chia sẻ: Dqwdasdasd Qwdasdasdasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
8
download

Cracking part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Cracking part 8

  1. Packed : N/A Language : Microsoft Visual C++ 6.0 Crack Tools : OllyDbg 1.09d, PEiD v0.92 Unpack tools : N/A . Request : Real Serial . Introduction : PDF Split-Merge v1.1 PDF Split-Merge is a stand-alone application that can be used to split, merge, and manage your PDF files, PDF Split- Merge is offered as an easy to use GUI (Graphical User Interface) application, and a command line application. PDF Split-Merge is used to split files by pages, you can split the file into single pages or save every a few pages as a new file, it also can be used to merge multiple PDF files or selected pages from one or more files into a PDF file, preservation of original links, and form fields. PDF Split-Merge software is a standalone program and does not require Adobe Acrobat, or even Acrobat Reader. I/ Information : - Now , bây giờ chúng ta lại tiếp tục lôi đồ nghề ra nào . Và như được lập trình sẵn ta lại làm :wink: : Dùng PEid v0.92 để Detect , chúng ta biết chương trình không bị Pack , và được viết bằng Microsoft Visual C++ 6.0 . Phù , thế là không phải Unpack . Hihiiii……! :cool: - Vẫn là động tác quen thuộc :smiling: : Chạy thử chương trình , chúng ta thấy hiện lên một 1 Dialog Box : “Please register PDF Split-Merge v1.1”, và chương trình chỉ cho phép chúng ta dùng thử 10 lần (chậc chậc…. sao ít thế :pinch: ) nếu chúng ta ko đưa money cho họ và đổi lại họ sẽ đưa số Serial cho chúng ta . Đưa money để buy soft á . Nghe hơi lạ tai :blink2: , chúng ta đâu có thói quen này , và lần này cũng vậy thôi hãng VeryPdf ạ (trừ khi Free All cho chúng ta )! Hihiiiii....... :D Muốn vậy thì chúng ta chỉ có 1 cách duy nhất là Kill & Kill nó thôi . Thông cảm nhé hãng VeryPdf , tớ còn đang là SV chưa earn $ được, với lại $ còn phải dùng vào nhiều việc lém . Hihiiii……..! :) - OK ! bây giờ nhìn vào Dialog ta thấy mã ID của Software : Product ID : [ZLTA987654325JNX] (cái này ta ko cần quan tâm làm gì cho mệt óc ) . Nhìn xuống phía dưới là chỗ mà ta phải nhập Series , đây mới là chỗ ta cần :wink: . OK ! ta nhập đại vào 1 cái Series xem nó bảo sao . Ở đây em nhập là : Series : 0361985 . Nhấn OK . Oh ! Tất lẽ dĩ ngẫu là 1 cái nag sẽ văng ra, đập ngay vào mặt chúng ta ( ko văng nag ra mới là chuyện lạ :-o ) : "Series number error , please check it and try again " . Nó chửi Serial của chúng ta tầm bậy các bạn ạ . Thế có ức ko cơ chứ , ức đến tận cổ :(( , đã vậy khi chúng ta exit cái Dialog Box đó nó còn pop-up ra 1 cái nag nhắc nhở ta : "Please register ...." , đòi tiền như đòi nợ ấy . :sad: Biết rồi nói mãi , làm gì mà cứ nhắc hoài thế , chờ tý nữa tớ sẽ đưa Serial (not money ) cho ngay thôi mà . Hihi.......! :laugh: Ok , chúng ta hãy ghi nhớ lấy tất cả những thứ đó .
  2. - Bây giờ chúng ta hãy load chương trình vào trong OllyDbg . Nếu nó hiện ra 1 bảng thông báo thì cứ nhấn OK . Sau đó click chuột phải chọn Search for / All referenced text strings để tìm chuỗi thông báo trên . Ặc ặc....... :(( mấy 1 phút mà vẫn không thấy cái chuỗi thông báo đó đâu cả . Chẳng nhẽ chúng ta lại chịu bó tay trước thời cuộc sao . Không đâu các bạn cứ bình tĩnh , chúng ta lại sử dụng phương pháp Stack của anh Moonbaby . :w00t: - Nhấn Ctrl + F2 để load lại chương trình vào trong OllyDbg . Nhấn F9 để Run chương trình . Chúng ta lại nhập FS như ở trên vào . Xong nhấn OK , xuất hiện thông báo : "Series number error , please check it and try again ". Giữ nguyên chương trình , quay trở lại Ollydbg , nhấn F12 , Olly sẽ dừng chương trình lại . Nhấn tiếp Alt + K để hiện cửa sổ : “Call stack of main thread “ . Ta thấy ngay thông báo : *** Ở đây chúng ta chú ý đến dòng màu đỏ : Code: Call stack of main thread Address Stack Procedure / arguments Called from Frame 0012E178 100019C9 ? USER32.MessageBoxA verypdf.100019C3 0012E17C 001B02FE hOwner = 001B02FE ('Please registe 0012E180 100172C4 Text = "Series number error, pleas 0012E184 00000000 Title = NULL 0012E188 00000010 Style = MB_OK|MB_ICONHAND|MB_APPLM ***Double-click vào cột Called from của dòng này , chúng ta đến địa chỉ : Code: 100019BD 68 C4720110 PUSH verypdf.100172C4 ; ASCII "Series number error, please check it and try again." 100019C2 56 PUSH ESI 100019C3 FF15 3C330110 CALL NEAR DWORD PTR DS:[; USER32.MessageBoxA ===> We’re here . 100019C9 68 FB030000 PUSH 3FB ===> Set BreakPoint here . 100019CE 56 PUSH ESI *** Sau khi đặt BP tại đây , Ollydbg sẽ dừng chương trình lại , nhấn F8 để xuất hiện lại thông báo : "Series number error, please check it and try again " Nhấn OK để chấp nhận thông báo này , chương trình sẽ dừng lại tại điểm BP mà chúng ta vừa đặt . Xoá điểm BP này đi . RETN , nhìn lên trên 1 chút chúng ta sẽ thấy đoạn code sau . Đây là tử huyệt , chúng ta sẽ đặt BP tại đây : Code:
  3. 10001969 FF15 34330110 CALL NEAR DWORD PTR DS:[; USER32.GetDlgItemTextA ===> Set BreakPoint Here . 1000196F 68 20A80110 PUSH verypdf.1001A820 ; ASCII "0361985" II/ Cracking : ***OK, sau khi đặt BP tại đó , chúng ta nhấn F9 để Run chương trình , ta sẽ thấy hộp thoại đăng kí xuất hiện lại , sau khi đã nhập FS đầy đủ như ở trên ta đã làm , nhấn OK . Chúng ta sẽ quay trở lai Olly và chương trình sẽ Ice tại điểm mà chúng ta set BP. Nhìn xuống phía dưới 1 chút , chúng ta sẽ thấy hàm Call . Đây chính là lệnh gọi hàm kiểm tra Series : :w00t: Code: 10001974 E8 F7F7FFFF CALL verypdf.10001170 *** Ở đây chúng ta cũng thấy lệnh text thanh ghi EAX . Vì vậy chúng ta sẽ Trace Into vào trong hàm Call trên xem nó làm gì với FS của chúng ta : Code: 10001969 FF15 34330110 CALL NEAR DWORD PTR DS:[; USER32.GetDlgItemTextA ===> We're here . 1000196F 68 20A80110 PUSH verypdf.1001A820 10001974 E8 F7F7FFFF CALL verypdf.10001170 ===> gọi hàm check Serial . --------------------------------------Trace Into------------------------------------------ 10001170 83EC 18 SUB ESP, 18 10001173 53 PUSH EBX 10001174 56 PUSH ESI 10001175 8B7424 24 MOV ESI, DWORD PTR SS:[ESP+24] ===> Đưa Input vào ESI 10001179 8D5424 08 LEA EDX, DWORD PTR SS:[ESP+8] 1000117D 57 PUSH EDI 1000117E 32DB XOR BL, BL 10001180 8A46 0E MOV AL, BYTE PTR DS:[ESI+E] ===> Đưa ký tự thứ 15 trong chuỗi FS vào AL 10001183 8A4E 0F MOV CL, BYTE PTR DS:[ESI+F] ===> Đưa ký tự thứ 16 trong chuỗi FS vào CL 10001186 52 PUSH EDX 10001187 884424 1C MOV BYTE PTR SS:[ESP+1C], AL ===> đoạn SS:[ESP+1C] chứa ký tự thứ 15 1000118B 885C24 1D MOV BYTE PTR SS:[ESP+1D], BL 1000118F 884C24 10 MOV BYTE PTR SS:[ESP+10], CL ===> đoạn SS:[ESP+10] chứa ký tự thứ 16
  4. 10001193 885C24 11 MOV BYTE PTR SS:[ESP+11], BL 10001197 E8 55150000 CALL verypdf.100026F1 1000119C 8BF8 MOV EDI, EAX ===> Đưa ký tự thứ 16 trong chuỗi FS vào EDI 1000119E 8D4424 1C LEA EAX, DWORD PTR SS:[ESP+1C] ===> EAX chứa ký tự thứ 15 100011A2 50 PUSH EAX 100011A3 E8 49150000 CALL verypdf.100026F1 100011A8 03F8 ADD EDI, EAX ===> lấy tổng của ký tự 15 + ký tự 16 100011AA 83C4 08 ADD ESP, 8 100011AD 83FF 0B CMP EDI, 0B ===> so sánh với 0B 100011B0 74 09 JE SHORT verypdf.100011BB ==> Nếu bằng thì tiếp tục quá trình tính toán Serial . 100011B2 5F POP EDI 100011B3 5E POP ESI 100011B4 33C0 XOR EAX, EAX 100011B6 5B POP EBX 100011B7 83C4 18 ADD ESP, 18 100011BA C3 RETN 100011BB 8A0E MOV CL, BYTE PTR DS:[ESI] ===> Đưa ký tự thứ nhất trong chuỗi FS vào CL 100011BD 8A56 01 MOV DL, BYTE PTR DS:[ESI+1] ===> Đưa ký tự thứ 2 trong chuỗi FS vào DL 100011C0 8D4424 0C LEA EAX, DWORD PTR SS:[ESP+C] 100011C4 884C24 18 MOV BYTE PTR SS:[ESP+18], CL 100011C8 50 PUSH EAX 100011C9 885C24 1D MOV BYTE PTR SS:[ESP+1D], BL 100011CD 885424 10 MOV BYTE PTR SS:[ESP+10], DL 100011D1 885C24 11 MOV BYTE PTR SS:[ESP+11], BL 100011D5 E8 17150000 CALL verypdf.100026F1 100011DA 8D4C24 1C LEA ECX, DWORD PTR SS:[ESP+1C] 100011DE 8BF8 MOV EDI, EAX 100011E0 51 PUSH ECX 100011E1 E8 0B150000 CALL verypdf.100026F1 100011E6 03F8 ADD EDI, EAX ===> lấy tổng của ký tự thứ nhất + ký tự thứ 2 100011E8 83C4 08 ADD ESP, 8 100011EB 83FF 09 CMP EDI, 9 ===> so sánh với 9 100011EE 74 09 JE SHORT verypdf.100011F9 ===> Nếu bằng thì tiếp tục quá trình tính toán Serial . 100011F0 5F POP EDI 100011F1 5E POP ESI 100011F2 33C0 XOR EAX, EAX
  5. 100011F4 5B POP EBX 100011F5 83C4 18 ADD ESP, 18 100011F8 C3 RETN 100011F9 8A4E 05 MOV CL, BYTE PTR DS:[ESI+5] ===> Đưa ký tự thứ 6 trong chuỗi FS vào CL 100011FC 33C0 XOR EAX, EAX 100011FE 80F9 24 CMP CL, 24 ===> so sánh ký tự thứ 6 với ký tự ' $ ' 10001201 5F POP EDI 10001202 5E POP ESI 10001203 5B POP EBX 10001204 0F94C0 SETE AL 10001207 83C4 18 ADD ESP, 18 1000120A C3 RETN ---------------------------------------------------------------------------------------------- 10001979 83C4 04 ADD ESP, 4 1000197C 85C0 TEST EAX, EAX ===> kiểm tra EAX= 0 ? 1000197E 74 39 JE SHORT verypdf.100019B9 ===> nếu EAX=0 thì nhảy đến bắn Bad boy . 10001980 6A 40 PUSH 40 10001982 68 28730110 PUSH verypdf.10017328 ; ASCII "Thank you purchased the" 10001987 68 F8720110 PUSH verypdf.100172F8 ; ASCII "Thank you purchased the PDF Split-Merge v1.1." 1000198C 56 PUSH ESI *** Như vậy theo phân tích ở trên ta thấy Real Serial của chương trình sẽ phải thoả mãn các yêu cầu sau : 1. Chiều dài tối thiểu phải là 16 ký tự 2. ở vị trí thứ 6 trong chuỗi Ser phải là ký tự mặc định ‘ $ ’ 3. Các ký tự ở vị trí S[0] , S[1] , S[14] , S[15] phải là các ký tự thoả mãn điều kiện sau : S[0] + S[1] = 0x9 S[14] + S[15] = 0xB 4. Các ký tự còn lại là mặc định . *** Từ đó ta có thể dễ dàng suy ra Real Serial của chương trình là : 63210$7890123456
  6. ****** Chúng ta lại làm tiếp những động tác quen thuộc cuối cùng , tắt Ollydbg , chạy thử chương trình , nhập vào :  
Đồng bộ tài khoản