CRM Unplugged Chapter 6

Chia sẻ: Leslie Leslie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
88
lượt xem
22
download

CRM Unplugged Chapter 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHAPTER 6 An Enterprise-Wide Approach to CRM. What Is Customer Strategy and How Does It Help? How Customer Strategy Relates to Corporate and Functional Strategy Key Components of an Effective Customer Strategy Enterprise Marketing Management

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CRM Unplugged Chapter 6

Đồng bộ tài khoản