Cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
15
download

Cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ

  1. Cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đo đạc và bản đồ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ - Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ - Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc hoặc chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo kể từ khi nhận được phiếu đề nghị, giấy giới thiệu, công văn đề nghị cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ hợp lệ Trong trường hợp do khối lượng thông tin tư liệu cần cung cấp quá lớn mà không đáp ứng được việc cung cấp trong ngày hoặc ngày tiếp theo thì cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ phải thông báo cụ thể về thời gian cung cấp nhưng không chậm hơn năm 05 ngày làm việc tiếp theo Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Mức phí khai thác và sử dụng tư liệu đo Phí khai thác đạc và bản đồ được quy định cụ thể tại và sử dụng Thông tư số Biểu mức thu phí khai thác và sử dụng 1. tư liệu đo 110/2008/TT-BTC tư liệu đo đạc và bản đồ Ban hành kèm đạc và bản n... theo Thông tư số 110/2008/TT-BTC đồ ngày 21/11/2008 của Bộ Tài chính Kết quả của việc thực hiện TTHC:Thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ Các bước Tên bước Mô tả bước Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin tư liệu 1. đo đạc và bản đồ nộp hồ sơ yêu cầu tại Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ – Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Trong thời hạn 01 ngày làm việc hoặc chậm nhất trong ngày làm 2. việc tiếp theo kể từ khi nhận được phiếu đề nghị, giấy giới thiệu, công văn đề nghị cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ hợp lệ, cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và
  3. Tên bước Mô tả bước bản đồ phải thực hiện việc cung cấp Trong trường hợp do khối lượng thông tin tư liệu cần cung cấp quá lớn mà không đáp ứng được việc cung cấp trong ngày hoặc 3. ngày tiếp theo thì cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ phải thông báo cụ thể về thời gian cung cấp nhưng không chậm hơn năm 05 ngày làm việc tiếp theo Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đối với thông tin tư liệu đo đạc đã xuất bản và không thuộc phạm vi bí mật nhà nước thì việc cung cấp, khai thác sử dụng được thực hiện như sau: Trường hợp cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng thì cần có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đó; số lượng được cung cấp theo nhu cầu sử dụng ghi 1. trên giấy giới thiệu; Trường hợp cá nhân có nhu cầu sử dụng thì được cung cấp một (01) bộ và cần có phiếu đề nghị của cá nhân đó lập theo mẫu số 01 ban hành kèm theo thông tư này, đồng thời phải xuất trình chứng minh thư nhân dân 2. Đối với thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ không thuộc phạm vi bí mật nhà
  4. Thành phần hồ sơ nước nhưng thuộc loại không xuất bản thì việc cung cấp, khai thác sử dụng được thực hiện khi có công văn đề nghị của thủ trưởng cơ quan, tổ chức có yêu cầu sử dụng Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Phiếu đề nghị của cá nhân lập theo mẫu số 1 Thông tư số 03/2007/TT- 1. (đối với cá nhân) BTNMT... Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Công văn đề nghị cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ chỉ có giá trị trong thời gian ba mươi (30) Thông tư số 1. ngày làm việc kể từ ngày ký và phải nêu rõ mục đích 03/2007/TT- sử dụng, loại thông tin tư liệu và số lượng đề nghị BTNMT... cung cấp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản