Đ10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC

Chia sẻ: lotus_7

HS nắm được khoẳng cách giữa hai đường thẳng song song, tính chất của các điểm cách đều một một đường thẳng cho trước. Tính chất của đường thẳng song song cách đều. - Vận dụng giải một số bài tập ở SGK B- CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ, thước kẻ, com pa - HS: thước kẻ, compa.

Nội dung Text: Đ10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC

Đ10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚCA- MỤC TIÊU

- HS nắm được khoẳng cách giữa hai đường thẳng song song, tính

chất của các điểm cách đều một một đường thẳng cho trước. Tính chất của

đường thẳng song song cách đều.

- Vận dụng giải một số bài tập ở SGK

B- CHUẨN BỊ

- GV: Bảng phụ, thước kẻ, com pa

- HS: thước kẻ, compa.

C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌCHoạt động của GV Hoạt động của HS

Hoạt động 1

KIỂM TRA BÀI CŨ (5 PHÚT):

GV: 1. Nêu dấu hiệu nhận biết hình chữ HS1:

nhật? 1. Tứ giác có 3 góc vuông

2. Hình thang cân có 1 góc vuông
3. Hình bình hành có 1 góc vuông

4. Hình bình hành có 2 đường

chéo bằng nhau

HS2: Vẽ hình chữ nhật ABCD 

2. Cho ABD; A = 1V, trung tuyến BD = AC

AM. CMR: AM = MB? MB = MD; MA = MC  MB =

Gọi HS nhận xét và cho điểm MAHoạt động 2

BÀI MỚI (30PH)

1) Khoảng cách giữa 2 đường
GV: trả lời ?1 trên bảng phụ?
a A B
thẳng song song.
h

HS: Vì BK//AH ( b), AB//HK; H
b H K

= 1V

 ABKH là hình chữ nhật  BK

Từ ?1 em rút ra nhận xét gì? = AH = h

GV: AH là khoảng cách giữa a và b

Khi đó:h là khoảng cách giữa hai HS: Mọi điểm thuộc đường thẳng

đường thẳng song song a và b a trên hình 93 cách b một khoảng

+ Thế nào là khoảng cách giữa 2 đường bằng h và mọi điểm thuộc b cách a
thẳng song song? một khoảng bằng h

+ Chốt lại định nghĩa về khoảng cách 2

đường thẳng song song Định nghĩa : SGK

HS : Khoảng cách giữa 2 đường

thẳng song song là khoảng cách từ
GV: nghiên cứu ?2 trên bảngphụ

1 điểm tuỳ ý trên đường thẳng này
Các nhóm c/m: M  a; M’  a’

đến đường thẳng kia.

2) Tính chất của 2 điểm cách
+ Cho biết kết quả từng nhóm

+ Đưa ra đáp án. yêu cầu HS tự đối đều một dường thẳng cho trước.

HS hoạt động nhóm
chiếu và kiểm tra

+ Từ ?2 rút ra t/c của các điểm cách HS đưa ra kết quả của nhóm
HS : Nhận xét và kiểm tra
đều 1 đường thẳng cho trước.


A A'
Tính chất : Các điểm cách đường

2 2hẳng b một khoảng bằng h nằm
t
GV yêu cầu HS làm ?3
trên hai đường thẳng song song
B H C H'
với b cách b một khoảng bằng h

HS: Đỉnh A nằm trên đường thẳng

// với BC cách BC một khoảng

bằng 2cm
Nhận xét: SGK
HS theo dõi và ghi bài
Hoạt động 3

CỦNG CỐ (8 PHÚT)

GV: Giải BT 69,67/102,103 SGK

Bài 67: Do AC = CD = DE và CC'//D'D//BE nên AC’ = C’D’ = BE (tính

chất của các đường thẳng song song cách đều).

Bài 69: (1) + (7), (2) + (5), (3) + (8), (4) + (6).D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 PHÚT)

- Học định nghĩa, tính chất đường thẳng song song...

- BTVN: 68/102 SGK.
* Hướng dẫn: Điểm C di chuyển trên đường thẳng song song với d,

cách d là 2cm và thuộc nửa mf không chứa điểm A.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản