Đ10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC

Chia sẻ: Lotus_7 Lotus_7 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
139
lượt xem
7
download

Đ10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS nắm được khoẳng cách giữa hai đường thẳng song song, tính chất của các điểm cách đều một một đường thẳng cho trước. Tính chất của đường thẳng song song cách đều. - Vận dụng giải một số bài tập ở SGK B- CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ, thước kẻ, com pa - HS: thước kẻ, compa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đ10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC

  1. Đ10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC A- MỤC TIÊU - HS nắm được khoẳng cách giữa hai đường thẳng song song, tính chất của các điểm cách đều một một đường thẳng cho trước. Tính chất của đường thẳng song song cách đều. - Vận dụng giải một số bài tập ở SGK B- CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ, thước kẻ, com pa - HS: thước kẻ, compa. C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 KIỂM TRA BÀI CŨ (5 PHÚT): GV: 1. Nêu dấu hiệu nhận biết hình chữ HS1: nhật? 1. Tứ giác có 3 góc vuông 2. Hình thang cân có 1 góc vuông
  2. 3. Hình bình hành có 1 góc vuông 4. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau HS2: Vẽ hình chữ nhật ABCD  2. Cho ABD; A = 1V, trung tuyến BD = AC AM. CMR: AM = MB? MB = MD; MA = MC  MB = Gọi HS nhận xét và cho điểm MA Hoạt động 2 BÀI MỚI (30PH) 1) Khoảng cách giữa 2 đường GV: trả lời ?1 trên bảng phụ? a A B thẳng song song. h HS: Vì BK//AH ( b), AB//HK; H b H K = 1V  ABKH là hình chữ nhật  BK Từ ?1 em rút ra nhận xét gì? = AH = h GV: AH là khoảng cách giữa a và b Khi đó:h là khoảng cách giữa hai HS: Mọi điểm thuộc đường thẳng đường thẳng song song a và b a trên hình 93 cách b một khoảng + Thế nào là khoảng cách giữa 2 đường bằng h và mọi điểm thuộc b cách a
  3. thẳng song song? một khoảng bằng h + Chốt lại định nghĩa về khoảng cách 2 đường thẳng song song Định nghĩa : SGK HS : Khoảng cách giữa 2 đường thẳng song song là khoảng cách từ GV: nghiên cứu ?2 trên bảngphụ 1 điểm tuỳ ý trên đường thẳng này Các nhóm c/m: M  a; M’  a’ đến đường thẳng kia. 2) Tính chất của 2 điểm cách + Cho biết kết quả từng nhóm + Đưa ra đáp án. yêu cầu HS tự đối đều một dường thẳng cho trước. HS hoạt động nhóm chiếu và kiểm tra + Từ ?2 rút ra t/c của các điểm cách HS đưa ra kết quả của nhóm HS : Nhận xét và kiểm tra đều 1 đường thẳng cho trước. A A' Tính chất : Các điểm cách đường 2 2hẳng b một khoảng bằng h nằm t GV yêu cầu HS làm ?3 trên hai đường thẳng song song B H C H' với b cách b một khoảng bằng h HS: Đỉnh A nằm trên đường thẳng // với BC cách BC một khoảng bằng 2cm Nhận xét: SGK
  4. HS theo dõi và ghi bài Hoạt động 3 CỦNG CỐ (8 PHÚT) GV: Giải BT 69,67/102,103 SGK Bài 67: Do AC = CD = DE và CC'//D'D//BE nên AC’ = C’D’ = BE (tính chất của các đường thẳng song song cách đều). Bài 69: (1) + (7), (2) + (5), (3) + (8), (4) + (6). D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 PHÚT) - Học định nghĩa, tính chất đường thẳng song song... - BTVN: 68/102 SGK.
  5. * Hướng dẫn: Điểm C di chuyển trên đường thẳng song song với d, cách d là 2cm và thuộc nửa mf không chứa điểm A.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản