ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

Chia sẻ: kaka_1

Giúp học nhận biết rõ các yếu tố cơ bản của bài nghị luận và mối quan hệ của chung với nhau. Các bước tiến hành: 1. ổn định. 2. Kiểm tra. Thế nào là văn nghị luận ? Yêu cầu về đề tài của VB nghị luận? 3. Bài mới. Hoạt động1 I. Luận điểm, luận cứ và lập luận. 1. Luận điểm G: Luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm trong bài văn, nghị luận. ? Luận điểm chính của bài viết là gì? Luận điểm đó được nêu dưới dạng nào? ?Luận điểm chính...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản