Đặc điểm hình thái, cấu trúc bộ gen và triệu chứng biểu

Chia sẻ: heoxinhkute12

Đặc điểm hình thái, cấu trúc bộ gen và triệu chứng biểu (Cymbidium mosaic virus) gây hại trên lan )Cymbidium mosaic virus (CyMV) (giống Potexvirus, họ Flexiv vàng, được mô tả lần đầu tiên bởi Jensen. Đây là một trongbiến nhất gây nhiễm các loại lan trên thế giới. Phần tử virus c nm, rộng 13 nm.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản