Đặc điểm rối loạn ngôn ngữ ở bệnh nhân sa sút trí tụê sau đột quỵ não

Chia sẻ: truongthiuyen1

Đột quỵ não chiếm tỷ lệ tương đối cao trong cộng đồng, theo những nghiên cứu gần đây nhất (2007) ở một số tỉnh miền bắc Việt Nam, tỷ lệ hiện mắc là 180-250 người/100 000 dân. Trong thực hành lâm sàng chuyên ngành Thần kinh, đột quỵ não là một mặt bệnh nặng nề, tỷ lệ tử vong cao và khi sống sót bệnh nhân vẫn còn phải gánh chịu những khiếm khuyết nặng nề của các chức năng thể chất và tâm thần. Sự suy giảm thế năng tâm thần và các chức năng cao cấp cuả...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đặc điểm rối loạn ngôn ngữ ở bệnh nhân sa sút trí tụê sau đột quỵ não

Đặc điểm rối loạn ngôn ngữ ở bệnh

nhân sa sút trí tụê sau đột quỵ não
I. Đặt vấn đề


Đột quỵ não chiếm tỷ lệ tương đối cao trong cộng đồng, theo những nghiên cứu

gần đây nhất (2007) ở một số tỉnh miền bắc Việt Nam, tỷ lệ hiện mắc l à 180-250

người/100 000 dân. Trong thực hành lâm sàng chuyên ngành Thần kinh, đột quỵ

não là một mặt bệnh nặng nề, tỷ lệ tử vong cao và khi sống sót bệnh nhân vẫn còn

phải gánh chịu những khiếm khuyết nặng nề của các chức năng thể chất và tâm

thần. Sự suy giảm thế năng tâm thần và các chức năng cao cấp cuả não (tư duy, trí

nhớ, ngôn ngữ, điều hành…) gây bảng lâm sàng sa sút trí tuệ làm ảnh hưởng rất

nhiều đến quá trình chẩn đoán, điều trị và khả năng phục hồi chức năng của bệnh

nhân.


Ngôn ngữ là chức năng rất quan trọng của bộ não con người, là phương tiện và

công cụ giao tiếp cộng đồng rất quan trọng. Đối với bệnh nhân sa sút trí tuệ sau

đột quỵ não, những rối loạn ngôn ngữ đòi hỏi một chương trình phục hồi chức
năng chuyên sâu cầu kỳ. Rối loạn ngôn ngữ càng nặng nề thì càng ảnh hưởng đến

tiến trình phục hồi chức năng và quá trình điều trị dự phòng cấp II của bệnh nhân.

Việc nghiên cứu tìm hiểu về đặc điểm rối loạn ngôn ngữ ở bệnh nhân đột quỵ não

có ý nghĩa rất quan trọng.


Chúng tôi nghiên cứu rối loạn ngôn ngữ ở bệnh nhân đột quỵ não nhằm 2 mục

tiêu:


Xác định đặc điểm rối loạn ngôn ngữ ở bệnh nhân sa sút trí tuệ do nhồi máu
1.

não.


Tìm sự liên quan giữa rối loạn ngôn ngữ và các vị trí tổn thương trên phim
2.

CT sọ não.
II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu


1. Đối tượng nghiên cứu:


- Số lượng BN: 68


- Tiêu chuẩn chọn:


+ Tuổi: từ 60 trở lên
+ Bệnh nhân nhồi máu não (chọn theo định nghĩa đột quỵ não của WHO và

điểm lâm sàng đột qụy não (CSS 02)


+ Chẩn đoán SSTT (DSM IV, NINDS-Airen).


+ Có hình ảnh NMN trên phim CT


- Tiêu chuẩn loại trừ:


+ Các SSTT do nguyên nhân khác.


+ Có tiền sử SSTT trước khi bị đột quỵ não.


2. Phương pháp nghiên cứu:


- Thiết kế nghiên cứu: phân tích, mô tả, cắt ngang.


- Thu thập số liệu:


+ Lâm sàng:


Khám RLNN (quy trình khám theo mẫu riêng):


Khám khaí quát: 3 câu hỏi (tên, tuổi, quê quán).Ngôn ngữ nói: nói tự nhiên, nhắc lại, tính toán, đếm.

gôn ngữ tiếp nhận, nhận thức: nhận thức từ ngữ (hiểu từ, hiểu nghĩa, các từ


đồng âm, từ đồng nghĩa, từ ngược nghĩa), nhận thức (thời gian, không gian, định

danh qua quan sat, qua nghe mô tả…).


Ngôn ngữ viết: chính tả, tự viết.Ngôn ngữ đọc: đọc chữ cái, đọc từ…Ngôn ngữ biểu đạt bằng cử chỉ, động tác.Tổng số 60 điểm (đánh giá: không RL, RL nhẹ, vừa, nặng, mất NN).


+ Cận lâm sàng:


CT sọ não: vị trí, kích thước.


3. Xử lý số liệu


- Thống kê y – sinh học.
III. Kết quả nghiên cứu và bàn luận


1. Đặc điểm chung


- Cỡ mẫu nghiên cứu:
Tuyển chọn trong 237 bệnh nhân đột quỵ não nằm điều trị tại khoa Nội

Thần kinh Bệnh viện 103 trong năm 2006 có:


+ 187 BN nhồi máu não


+ Số BN nhồi máu não có sa sút trí tuệ là 81 (chiếm 43,32%).


+ Số BN NMN có sa sút trí tuệ và RL ngôn ngữ là 68 (chiếm 36,36%).

Chúng tôi chỉ đi sâu nghiên cứu nhóm có 68 BN này.


- Phân bố BN theo giới tính: tỷ lệ nam/nữ = 47/21 (22,24/1), phù hợp với số liệu

của các tác giả khác.
Biểu đồ 1: Sự phân bố nhóm đối tượng nghiên cứu theo giới.


- Phân bố BN theo lứa tuổi:


Bảng 1. Tỷ lệ BN theo các lớp tuổiTuổi Số BN Tỷ lệ %
60-69 38 55,8870-79 21 30,8880-89 6 8,83từ 90 trở lên 3 4,41Tổng số 68 100Chúng tôi chỉ chọn các bệnh nhân sa sút trí tuệ do đột quỵ não có tuổi trên

60 vào nhóm BN nghiên cứu. Tỷ lệ bệnh nhân lớp tuổi 60-69 trong nhóm đối

tượng nghiên cứu có tỷ lệ cao nhất (55,88%). ở các lớp tuổi cao hơn số BN gỉam

dần từ 30,88 (tuổi 70-79) xuống 8,83% (tuổi 80-89). Các BN từ 90 tuổi trở lên chỉ

chiếm 4,41%.


2. Đặc điểm lâm sàng


2.1.Đặc điểm lâm sàng chung:


Bảng 2: Tỷ lệ bệnh nhân sa sút trí tuệ có rối loạn ngôn ngữ theo thể bệnh
Thể bệnh Số BN Tỷ lệ %Huyết khối đm. não 33 48,53Tắc mạch não 19 27,94HC. lỗ khuyết 16 23,53Tổng số 68 100Sự phân bố tỷ lệ BN sa sút trí tuệ theo thể bệnh giống nh ư phân bố BN đột

quỵ não nói chung theo thể bệnh (cao nhất là huyết khối động mạch não, sau đó

lần lượt là tắc mạch và HC. lỗ khuyết).


Bảng 3.Các triệu chứng lâm sàng chung của nhóm đối tượng nghiên cứuTriệu chứng Số BN Tỷ lệ %
STTRối loạn vận động
1 68 100Tổn thương DTK sọ não
2 66 97,06
Rối loạn cơ vòng
3 27 39,71Rối loạn ý thức
4 22 3235Rối loạn cảm giác
5 35 51,47Phản xạ Babinski (+)
6 46 67,65Rối loạn dinh dưỡng
7 1 1,47Rối loạn thực vật
8 5 7,35Đau đầu
9 8 11,76Các bệnh kèm theo
10 59 86,76Các triệu chứng tổn thương khu trú hay gặp là: liệt nửa người, rối loạn cảm

giác nửa người, tổn thương dây thần kinh số 7 và phản xạ Babinski (+) bên bị liệt.

86,76 BN có các bệnh kèm theo, đa số là tăng huyết áp, vữa xơ động mạch, đái

tháo đường, tiền sử bệnh lý mạch máu não, tiền sử bệnh tim và các bệnh khác

đóng vai trò yếu tố nguy cơ của đột quỵ não.
Bảng 4. Đặc điểm tay thuận của nhóm bệnh nhânTay thuận Số BN Tỷ lệ %Tay phải 61 89,71Tay trái 5 7,35Không rõ 2 2,94Hầu hết số BN trong nhóm dối tượng NC thuận tay phải (89,71%), số BN

thuận tay trái chỉ có 7,35%, trong nhóm BN có 2 BN có 2 tay thần thục nh ư nhau.


2.2.Đặc điểm rối lọan ngôn ngữ:


Bảng 5. Các loại RL ngôn ngữ thường gặp trong nhóm đối tượng NCLoại RL ngôn ngữ Số BN Tỷ lệ %
STTDiễn đạt
1 40 58,82Tiếp nhận
2 7 10,29
Toàn bộ
3 20 29,414 Quên 1 1,47Tổng số
5 68 100Tỷ lệ BN rối loạn ngôn ngữ diện đạt chiếm tỷ lệ cao nhất (58,82%), biểu

hiện cơ bản là RL ngôn ngữ vận động phát hiện được khi cho nói tự nhiên hoặc tự

viết các câu văn mô tả. RL ngôn ngữ quên ít gặp nhất trong nhóm đối tượng

nghiên cứu.


Bảng 6. Các triệu chứng RL ngôn ngữ thường gặp ở nhóm BNCác biểu hiện RL ngôn ngữ Số BN Tỷ lệ %
STTKhi nói tự nhiên
1 65 95,59Khi nhắc lại
2 57 83,82Khi đọc
3 44 64,71
Khi viết
4 49 72,01Khi biểu đạt bằng động tác
5 54 79,41Khi phải hiểu từ
6 26 38,24Khi phải hiểu câu
7 24 42,65Khi phải định danh
8 34 50,00Các biểu hiện biểu rối loạn ngôn ngữ rất phong phú, hay gặp và dễ phát hiện

nhất là rối loạn ngôn ngữ khi nói tự nhiên (95,59 BN mắc phải), cùng với khả

năng hiểu từ, hiểu câu và khả năng định danh người, vật, sự suy giảm khả năng tự

diễn đạt làm năng lực giao tiếp của BN kếm đi rất nhiều. Trong thực hành lâm

sàng vấn đề phục hồi chức năng ngôn ngữ cần được chú trọng hơn nữa ở các BN

sa sút trí tuệ.


Bảng 7. Liên quan giữa rối loạn ngôn ngữ với bán cầu trộiCó RLNN Không - RLNN
Bán cầu trội 56 5Bán cầu Không - trội 10 0Không rõ bán cầu trội 2 0Tổng số66 BN có biểu hiện bán cầu trội rõ rệt (61 BN bán cầu trội bên trái = thuận

tay phải), 5 BN bán cầu trội bên phải (thuận tay trái) và 2 BN không rõ bán cầu

trội. Tỷ lệ BN có RLNN khi có tổn thương bán cầu trội là 82,35% và khi có tổn

thương bán cầu Không - trội là 17,65%.


Thời gian xuất hiên triệu chứng RLNN thường vào ngày thứ nhất của bệnh

(92,65%) và vào ngày thứ 2 là 7,35%.


2.3. Liên quan giữa RLNN với vị trí tổn thương trên phim CT sọ não:


Bảng 8. Phân bố RLNN theo vị trí tổn thương trên phim CT sọ nãoVị trí tổn thương Tổng số
STT RLNN RLNN RLNN RLNN

biểu đạt tiếp nhận toàn bộ quên
(N=40) (N=7) (N=20) (N=1) (%)1 Bao trong 11 1 3 15 (22,06)2 Bao ngoài 0 1 1 (1,47)Nhân đậu
3 2 3 5 (7,35)Nhân đuôi
4 0 0 0 (0)Đồi thị
5 1 4 5 (7,35)Thủy đảo
6 7 1 8 (11,76)7 Thùy trán 14 3 17 (25,00)Thùy thái dương
8 3 4 1 1 9 (13,24)Thùy đỉnh
9 1 3 4 (5,88)Thùy chẩm
10 1 2 1 4 (5,88)
Dh choán chỗ
11 19 20 40Tỷ lệ BN tổn thương tại thùy trán trên phim CT có RLNN là cao nhất

(25,00%) sau đó là các tổn thương ở bao trong (22,06%), Thùy thái dương

(13,24%), thùy đảo (11,76%)…


Rối loạn ngôn ngữ biểu đạt hay gặp nhất trong tổn thương thùy trán và bao

trong.


Các biểu hiện choán chỗ gặp ở 100% số bệnh nhân có RLNN to àn bộ và gần

50% BN có RLNN biểu đạt.


Bảng 9. Tỷ lệ RLNN theo tổn thương ở vùng phân bố của các đm não trên CTVị trí tổn thương RLNN Tổng số
RLNN RLNN RLNN

ở vùng phân bố
biểu đạt Tiếp nhận toàn bộ quên
động mạch
Não trước 7 1 1 9 (13,24)Não giữa 31 5 17 1 54 (79,41)
Vùng giao thủy 2 1 2 5 (7,35)Tổng số 40 7 20 1 68 (100)Tổn thương ở vùng phân bố của động mạch não giữa hay gặp nhất trong tất

các các loại RLNN.
IV. Kết luận


Nghiên cứu đặc điểm RLNN ở 68 BN sa sút trí tuệ sau đột quỵ thiếu máu

não chúng tối rút ra các kết luận sau:


1. Đặc điểm lâm sàng của RLNN ở các bệnh nhân nghiên cứu:


- Tỷ lệ BN có RLNN ở nhóm BN sa sút trí tuệ sau NMN được NC ở trên là

36,36%.


- Phân bố các loại RLNN trong nhóm đối tương NC như sau: RLNN biểu đạt hay

gặp nhất (58,82%), sau đó là RLNN toàn bộ (29,41%), RLNN tiếp nhận (10,29%)

và cuối cùng là RLNN quên (1,47%).
- Các biểu hiện RLNN hay gặp trong các hoàn cảnh sau: khi nói tự nhiên

(95,59%), khi nhắc lại câu, từ (83,82%), khi biểu đạt bằng động tác (79,41 %), khi

viết (72,01%).


- Tỷ lệ BN có RLNN khi có tổn thương bán cầu trội là 82,35% và khi có tổn

thương bán cầu Không - trội là 17,65%.


- 100% số BN có RLNN ngay từ ngày thứ 1 và thứ 2 sau khi đột quỵ não xảy ra.


2. Liên quan giữa RLNN v à vị trí tổn thương trên phim CT sọ não


- Tỷ lệ BN tổn thương tại thùy trán trên phim CT có RLNN là cao nhất (25,00%)

sau đó là các tổn thương ở bao trong (22,06%), Thùy thái dương (13,24%), thùy

đảo (11,76%)…


Rối loạn ngôn ngữ biểu đạt hay gặp nhất trong tổn thương thùy trán và bao

trong.


Các biểu hiện choán chỗ gặp ở 100% số bệnh nhân có RLNN to àn bộ và gần

50% BN có RLNN biểu đạt.


- Tổn thương ở vùng phân bố của động mạch não giữa hay gặp nhất trong tất các

các loại RLNN.
Summary


After having studied the symptom Aphasia of 01 groupe of executive dementia

patients caused by ischemic stroke following remarks are drawn:


- The rate of the post-infartive aphasia is 36.36%....


Tài liệu tham khảo


Nguyễn Văn Chương (2004): Rối loạn ngôn ngữ và các chức năng giao tiếp
1.

khác; Thực hành lâm sàng thần kinh học tập II, NXB Y học- Hà Nội.


Nguyễn Chương (1998): Hệ thần kinh trung ương, tài liệu dịch theo Guy
2.

Lazorthes, NXB Y học Hà Nội.


Nguyễn Văn Đăng (1997): Tai biến mạch máu não, NXB Y học- Hà Nội.
3.


Lê Đức Hinh (2004): Tiếp cận và xử trí sớm sa sút trí tuệ , Hội thảo chuyên
4.

đề: Những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị suy giảm nhận thức và sa sút trí

tuệ. Bạch Mai- Hà Nội


Lê Văn Thính (2004): Sa sút trí tuệ do nguyên nhân mạch máu, vai trò của tai
5.

biến nhồi máu não. Hội thảo chuyên đề: Những tiến bộ mới trong chẩn đoán và

điều trị suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ. Bạch Mai- Hà Nội


PGS.TS. Nguyễn Văn Chương
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản