ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT

Chia sẻ: glade1209

Tham khảo tài liệu 'đặc điểm tài nguyên khoáng sản việt', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT

. Bài 26: ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT

NAM.1. MỤC TIÊU:

a. Kiến thức: Học sinh biết:

- Việt Nam là nước có nhiều loại tài nguyên khoáng sản, nhưng phần lớn các

mỏ có trữ lượng vừa và nhỏ là nguồn lực quan trọng để công nghiệp hóa đất

nước.

- Mối quan hệ giữa tài nguyên khoáng sản với lịch sử phát triển, giải thích vì

sao nước ta giầu tài nguyên khoáng sản.

- Các giai đạon tạo mỏ và sự phân bố các mỏ, các loại khoáng sản chủ yếu.

b. Kỹ năng: Học sinh nắm được các kí hiệu khoáng sản, ghi nhớ địa danh

khoáng sản trên bản đồ.

c. Thái độ: Xây dựng ý thức tiết kiệm, tính hiệu quả và sự phát triển bền

vững trong khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản.

2. CHUẨN BỊ:

a. Giáo viên: Giáo án, sgk, mẫu một số khoáng sản, bản đồ khoáng sảnVN.

b. Học sinh: Sgk, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk.

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Trực quan.

- Hoạt động nhóm. Phương pháp đàm thoại.
4. TIẾN TRÌNH:

4.1. Ổn định lớp: 1’. Kdss.

4.2. Ktbc: 4’.

+ Trình bày giai đoạn tiền Cambri? (7đ).

- Các đây 570 tr năm nước ta còn là biển chỉ có một số mảng nền cổ như

Việt Bắc, sông Mã, Kom Tum, sinh vật ít đơn giản.

+ Chọn ý đúng nhất: Loài người xuất hiện trong giai đoạn : (3đ)

a. Tiền Cambri.

b. Cổ kiến tạo.

@. Tân kiến tạo

4. 3. Bài mới: 33’

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. NỘI DUNG.

Giới thiệu bài mới.

Hoạt động 1. 1. Việt Nam là nước giàu

** Phương pháp đàm thoại. tài nguyên khoáng sản:

** Trực quan.

+ Vai trò của khoáng sản trong đời sống và sự

tiến hóa của nhân loại?

TL: - Vai trò rất quan trọng

- Đồ đá – đồ sắt – đồ đồng.
+ Dấu hiệu đầu tiên của việc sử dụng khoáng

sản ở nước ta từ bao giờ?

TL: Trong các ngôi mộ cổ ở Thanh Hóa cách

đây hàng chục vạn năm thời kì đồ đá cũ.

+ Diện tích của Việt Nam so với thế giới?

TL: 329.247 Km2 trung bình so với thế giới

+ Nhận xét số lượng, mật độ, trữ lượng khoáng

sản Việt Nam?

TL: Số lượng nhiều, mật độ trung bình, trữ

lượng vừa và nhỏ.

- Giáo viên kết luận: - Diện tích lãnh thổ Việt

Nam trung bình của thế

giới được coi là nước giàu

có về tài nguyên khoáng

sản, song phần lớn có trữ

lượng vừa và nhỏ.

+ Tại sao Việt Nam là nước giầu có về khóang

sản?

TL: - Lịch sử địa chất kiến tạo lâu dài.

- Nhiều chu kì kiến tạo, sản sinh một hệ
khoáng sản đặc trưng.

- Vị trí tiếp giáp giữa hai đại sinh khoáng

sản lớn: Địa Trung Hải và Thái Bình Dương.

- Sự phát hiện tìm kiến thăm dò khoáng

sản có hiệu quả.

+ Chứng minh rằng nước ta có nguồn tài

nguyên khoáng sản phong phú đa dạng?

TL: Giáo viên cho học sinh xác định bản đồ

khoáng sản để chứng minh.

Chuyển ý. 2. Sự hình thành các vùng

Hoạt động 2. mỏ chính ở nước ta:

** Hoạt động nhóm.

** Trực quan.

- Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động

từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo

viên chuẩn kiến thức và ghi bảng.

* Nhóm 1: Sự hình thành mỏ ở giai đoạn tiền

Cambri ( các vùng mỏ chính, các mỏ chính)?

TL:

# Giáo viên: - Việt Bắc, hữu ngạn sông Hồng:
Than chì, đồng…

- Nền cổ Kom Tum: Vàng, đá quí, đất

hiếm.

* Nhóm 2: Sự hình thành mỏ ở giai đoạn cổ

kiến tạo. (các vùng mỏ chính, các mỏ chính)?

TL:

# Giáo viên: - Đông Bắc Bộ: Thaí Nguyên có

sắt; Quảng Ninh có than đá, Cao Bằng và Lạng

sơn có thiếc

- Tây Bắc có đồng, vàng….

- Bắc Trung Bộ: Crôm, thiếc…

- Tây Nguyên kim loại màu, cao lanh..

* Nhóm 3: Sự hình thành mỏ ở giai đoạn tân

kiến tạo. (các vùng mỏ chính, các mỏ chính)?

TL:

# Giáo viên: - Đồng bằng than nâu, dầu mỏ khí

tự nhiên, than bùn.

- Thềm lục địa có dầu mỏ khí đốt.

- Tây Nguyên có bô xít ( Lâm đồng, Đắc

Lắc)
* Nhóm 4: Cho biết loại khoáng sản nào ở

nước ta được hình thành trong nhiều giai đoạn

kiến tạo được phân bố ở nhiều nơi? 3. Vấn đề khai thác và bảo

vệ tài nguyên khoáng sản
TL: Bôxít.

Chuyển ý. ở nước ta:

Hoạt động 3.

** Phương pháp đàm thoại.

+ Tại sao phải khai thác, sử dụng tiết kiệm và

có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản?

TL: - Khoáng sản là nguồn tài nguyên không

thể phục hồi.

- Có ý nghĩa lớn trong sự nghiệp công

nghiệp hóa đất nước. - Cần thực hiện tốt luật

+ Biện pháp như thế nào để bảo vệ tài nguyên khoáng sản để khai thác

khoáng sản? hợp lí, sử dụng tiết kiệm

TL: Luật khoáng sản. hiệu quả nguồn tài nguyên

+ Nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng một khoáng sản.

số loại khoáng sản?

TL: - Quản lí lỏng lẻo, khai thác tự do…

- Khai thác khoáng sản chế biến còn lạc
hậu.

- Thăm dò, đánh giá chưa chuẩn xác trữ

lượng, hàm lượng, phân bố rải rác, đầu tư lãng

phí…

+ Môi trường sinh thái quanh khu vực khai

thác như thế nào?

TL:

4.4. Củng cố và luỵên tập: 4’

+ Tại sao nói Việt Nam là một nước giàu có về tài nguyên khoáng sản?

- Diện tích lãnh thổ Việt Nam trung bình của thế giới được coi là nước giàu

có về tài nguyên khoáng sản, song phần lớn có trữ lượng vừa và nhỏ.

+ Chọn ý đúng nhất:

Đáp án nào sau đây không phải là đặc điểm của tài nguyên khoáng sản Việt

Nam:

@. Chủ yếu là các khoáng sản quí hiếm.

b. Phần lớn các mỏ có trữ lượng vừa và nhỏ.

c. Gồm nhiều điểm quăng và tụ khoáng.

d. Nguồn khoáng sản phong phú và đa dạng.

+ Hướng dẫn làm tập bản đồ.

4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3’
- Học thuộc bài.

- Chuẩn bị bài mới: Thực hành.

- Chuẩn bị theo câu hỏi trong sgk.

+ Tìm hiểu vị trí đại phương em trên bản đồ hành chính Việt Nam?

5. RÚT KINH NGHIỆM:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………… ………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản