Đặc điểm và phân bố của các loài cây lâm nghiệp- Cây Bời lời đỏ

Chia sẻ: minhphung21051

Họ Long não 9 (lauraceae) trên thế giới hiện nay có khoảng 50 chỉ với trên 2000 loài phân bố ở vùng á nhiệt đới và nhiệt đới. Riêng ở Việt Nam có tới 13 chi và trên 100 loài. Hầu hết các làoi trong họ long não đều có chứ tinh dầu thơm ở vỏ, lá, hoa, quả và phần gỗ...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản