Đại số 11 - KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐẠI SỐ 7 ( Thời gian 45 phút)

Chia sẻ: iphone1209

Tài liệu tham khảo giáo án đại số 11 - Đại số 11 - KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐẠI SỐ 7 ( Thời gian 45 phút)

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đại số 11 - KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐẠI SỐ 7 ( Thời gian 45 phút)

KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐẠI SỐ 7 A
( Thời gian 45 phút)Câu 1 (0,5đ) Câu nào sau đây là sai

Với mọi số hữu tỉ b, ta luôn có:

a) |b|0 b) | b | = | -b | c ) | -b | < b d) | b |  -bCâu 2 (0,5đ) Điền (Đ) nếu đúng (S) nếu sai vào ô trống ?

a) 1, 2 13  là số thập phân vô hạn tuần hoànb) 3725,94  3730 (làm tròn chục )c)Căn bậc hai của một số a âm là một số x sao cho x2 = ad) Nếu a là số nguyên thì a cũng là số thựcCâu 3 (0,5đ) Chọn và khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời đúng.

m
1 1
Cho   
  thì :
3 27

a) m = 2 b) m = 9 c) m = 3 d) m = 0Câu 4 (1đ) Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

1
x -7
9
x2 0

x 3Câu 5 (2,5đ) Thực hiện phép tính

1  4 1  4
a) 12 .     22 .    =.................................................................................................
5  5 5  5

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

0 4
1 6  1 1 
b) .    1  27.    =......................................................................................
2 7  2
  3 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

................................................................................................................................................

....................................................................................................................................Câu 6 (2,25đ) Tìm x biết:

5 4 x 4
a)   x  b)  c) 9,2 - | x | = 16,8
8 9 52 15

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 7 (2,0đ) Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi là 60m và tỉ số giữa hai cạnh của nó

2
bằng .Tính diện tích của miếng đất này.
3

................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2a  1
Câu 8 (0,5đ) Cho M=
a 1

Tìm các số nguyên a để M có giá trị nguyên

................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐẠI SỐ 7

( Thời gian 45 phút)
B
Câu 1 (0,5đ) Gạch dưới câu sai

Với mọi số hữu tỉ a, ta luôn có:

a) | -a | < 0 b) | -a | = | a | c) |a|a d) | a |  -aCâu 2 (0,5đ) ) Điền (Đ) nếu đúng (S) nếu sai vào ô trống ?

a)Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàna c
b)Nếu  thì a.c = b.d (b  0, d  0 )
b d
c) 25,3918  25,39 ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai )d) Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thựcCâu 3 (0,5đ) Chọn và khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời đúng.

Cho 15n : 5n = 3 thì :

a) n = 0 b) n = 1 c) n = 3 d) n = 5Câu 4 (1đ) Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau :

1
a -6
4

|a| 0
a 2Câu 5 (2,5đ) Thực hiện phép tính

1  3 4  3
a) 6 .     7 .    =.................................................................................................
5  7 5  7

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

0 3
1 1  7  1 
.b) 2 5   2 .  16   25.  5   =.......................................................................................
  
    

.....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
Câu 6 (2,25đ) Tìm y biết:

3 5
3 5 2 2
a)   y  b) y.      c) 12,7 - | y | = 6,8
7 9 3 3

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 7 (2,25đ) Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi là 50m và tỉ số giữa hai cạnh của

3
nó bằng .Tính diện tích của miếng đất này.
2

................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2b  1
Câu 8 (0,5đ) Cho N=
b 1

Tìm các số nguyên b để N có giá trị nguyên

................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản