Đại số 9Giáo án đại số lớp 9 - CĂN THỨC BẬC HAI – HẰNG ĐẲNG THỨC

Chia sẻ: phalinh8

Kĩ năng: Thực hiện tìm điều kiện của biến x trong biểu thức A để A đơn giản (bậc nhất) -Biết vận dụng hằng đẳng thức...

Nội dung Text: Đại số 9Giáo án đại số lớp 9 - CĂN THỨC BẬC HAI – HẰNG ĐẲNG THỨC

Đại số 9

Giáo án đại số lớp 9 - 05 Tiết 22 CĂN THỨC BẬC HAI – HẰNG ĐẲNG THỨC
A2  A


I.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: -Hs biết được điều kiện xác định của -Chứng minh được định lí và
a2  a
A


nắm được hằng đẳng thức A2  A


2.Kĩ năng: Thực hiện tìm điều kiện của biến x trong biểu thức A để có nghiã ở các dạng
A

A đơn giản (bậc nhất)

-Biết vận dụng hằng đẳng thức để rút gọn các biểu thức
A2  A


3.Thái độ: vận dụng kiến thức đã biết chủ động tìm hiểu nắm bắt kiến thức mới từ đó dưa
vào thực tế

II.HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:

1.Ổn định lớp:

2.Kiểm tra bài cũ:

1
Đại số 9
Hs1:-Nêu định nghĩa căn bậc hai số học
của a viết dạng kí hiệu

-Bảng phụ: Các khẳng định sau đúng sai?

(Đ) a/Căn bậc hai của 64 là 8 và –8

(S) b/Căn bậc hai số học của 144 là 12 và
–12

(S) c/ 64  8


(S) d/ x  5  x  25


Hs2:-Phát biểu định lí so sánh các căn
bậc hai số học

–Tìm x
a / x  15
b/ x  2
c / x3  3x  02
Đại số 93.Đặt vấn đề: -Dùng ?1 (trang 8) để đặt vấn đề:
gọi là gì? -A là một biểu thức đại số, khi nào
25  x 2

có nghĩa, =?
A2
A


4.Các hoạt động dạy học:HOẠT HOẠT ĐỘNG CỦA GHI BẢNG
ĐỘNG TRÒ
CỦA
THẦY

-Yêu cầu hs -Hs đọc khái niệm 1)Căn thức bậc
đọc “Một về căn thức bậc hai hai :
cách tổng Ví dụ: A là biểu thức đại
quát” và số
2 xy
là các
3x , 2 x  1,
x y
nêu vài ví
là căn thức bậc
A
căn thức bậc hai
dụ khác sgk
hai
xác định  A 0
A
xác định
a
A là biểu thức lấy
-Hs đọc ví dụ 1 sgk
a0
căn
trang 8

3
Đại số 9Vậy -1 hs lên bảng trình có nghĩa (xác
xác *
A A

định khi định)
bày  A 0

nào? xác định *Ví dụ với giá trị
5  2x

nào của x thì căn
Hay có  2 x  5  x  2,5
A

nghĩa khi thức có nghĩa
a
a/ có
3
có nghĩa
a//
 A 0 x5
a
nghĩa  0 a 0
3
Yêu cầu hs  x 5  0  x  5

b/ có
 5a
làm ?2 có nghĩa
b/ 5  2x
a
nghĩa  0 a 0
*Củng cố 3  5  2 x  0  x  2,5

c/ có
luyện tập: 4a

nghĩa  4  a  0  a  0
làm bt
2)Hằng đẳng
6/10sgk d/ có
3a  7
thức: A2  A

nghĩa  3a  7  0  a   7
*Định lí :
3 a, a 2  a


e */ 3
Cm: (sgk trang 9)
2
a 2

f*/ x2  x  6 Ví dụ:
-Gv cho hs
làm ?3 đưa


4
Đại số 9bảng phụ 62  6  6
--
a 023 2
 5   5  5
Cả lớp hãy 21 2
1  2   1  2  2 1
nhận xét
a2 4 1 0 4 9 *Hằng đẳng thức:
=A nếu A  0
bài làm của = -A nếu A
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản