Đại số lớp 11 Tiết 05

Chia sẻ: Tran Vu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
779
lượt xem
64
download

Đại số lớp 11 Tiết 05

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phương trình lượng giác cơ bản. Phương trình sin x = m Giúp học sinh nắm vững công thức nghiệm. Giúp học sinh hiểu công thức nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đại số lớp 11 Tiết 05

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tên bài soạn: TRƯỜNG THPT/BC NGÔ QUYỀN PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN Giáo viên: Ngô Thị Mỹ Lý PHƯƠNG TRÌNH sin x = m Lớp Toán 3 A. MỤC TIÊU. 1. Về kiến thức: - Giúp học sinh hiểu phương pháp xây dựng công thức nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản (sử dụng đường tròn lượng giác, các trục sin, cos, tan g, cot ang và tính tuần hoàn của hàm số lượng giác) - Giúp học sinh nắm vững công thức nghiệm. 2. Về kỹ năng: - Biết vận dụng thành thạo công thức nghiệm để giải phương trình lượng giác cơ bản. - Biết cách biểu diễn nghiệm của phương trình lượng giác ơ bản trên đường tròn lượng giác. - Biết cách giải một số phương trình lượng giác không quá phức tạp, có thể qui về phương trình lượng giác cơ bản. 3. Về tư duy thái độ: cẩn thận chính xác. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. 1. Giáo viên: Dụng cụ dạy học, bảng phụ. 2. Học sinh: Dụng cụ học tập, bài cũ. C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Gợi mở, vấn đáp. - Đan xen hoạt động nhóm. D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Hoạt động Hoạt động của học sinh Phần ghi bảng của giáo viên Hoạt động 1: Ôn lại kiến Cho biết tập giá trị thức cũ. của hàm số y = sin x Hồi tưởng kiến thức cũ và trả Có giá trị nào của x lời câu hỏi. thoả sin x = 2 không? Nhận xét câu trả lời của bạn Hoạt động 2: Giới thiệu phương 1. Phương trình sin x = m Nghe hiểu và trả lời câu hỏi. trình lượng giác cơ (1) Phát biểu điều vừa tìm được bản. a) Tìm giá trị của x sao  π 1  x = + k 2π cho sin x = . 1 6 sin x = ⇔  2 2  x = π − π + k 2π Chia 4 nhóm và yêu   6 cầu học sinh nhóm 1
  2. và 3 dựa vào đường tròn lượng giác còn học sinh nhóm 2 và 4 suy từ hệ thức đã học. Hoạt động 3: Tìm giá trị của x sao b) sin x = m : Đại diện nhóm trình bày. cho sin x = m . + m > 1 : phương trình vô Cho học sinh nhóm khác nhận Nhận xét câu trả lơi nghiệm. xét. của học sinh. + m ≤ 1 : nếu α là một Học sinh nêu công thức tổng Chính xác hoá nội quát sinx = m. dung và đưa ra công nghiệm của (I) tức là thức. sin α = m thì sin x = m  x = α + k 2π ⇔ k∈Z  x = π − α + k 2π Dựa vào công thức thảo luận Chia nhóm và yêu cầu Ví dụ: Giải các phương nhóm, đưa ra kết quả. học sinh mỗi nhóm trình sau: Đại diện nhóm trình bày. giải một câu. 2 Học sinh nhóm khác nhận xét. 1) sin x = − Nhận xét câu trả lời 2 của học sinh và đưa ra 2) sin x = 1 kết quả đúng. 3) sin x = −1 4) sin x = 0 Hãy chỉ ra các điểm có hoành Dùng bảng phụ vẽ * Luư ý: Nếu vẽ đồ thị (G) độ trong khoảng (0;5π ) là hình 1.20, trang 22 của hàm số y = sin x và nghiệm của phương trình SGK. đường thẳng ( d ) : y = m thì 2 sin x = . hoành độ mỗi giao điểm của 2 (d) và (G) là 1 nghiệm của phương trình sin x = m . ** Chú ý: Nếu số thực α thoả điều π π kiện − ≤α≤ và 2 2 sin α = m thì ta viết α = arcsin m . Khi đó sin x = m  x = arcsin m + k 2π ⇔  x = π − arcsin m + k 2π Học sinh khác nhận xét Gọi học sinh đọc kết Ví dụ: Giải phương trình quả. 1 sin x = 3
  3. Hoạt động 4: Củng cố sin f ( x ) = sin g( x ) f ( x ) = g ( x ) + k 2 π ⇔ f ( x ) = π − g ( x ) + k 2 π Trong một công thức về nghiệm của phương trình lượng giác không được dùng đồng thời 2 đơn vị độ và radion. Hoạt động 5: Kiểm tra, đánh giá, BT về nhà. Trả lời các câu hỏi: 3 1. Nghiệm của phương trình sin x = − là giá trị nào sau đây: 2 π 4π A. + k 2π . B. − + k 2π 3 3 π 4π C. − + kπ D. + k 2π 3 3 2  π 3π  2. Số nghiệm của phương trình sin x = trong  ;  là: 2 2 2  A. 0 B. 1 C. 2 D. 4  π π  3. Giải phương trình: sin  2 x −  = sin  + x  .  3 3  π 4. Giải phương trình: sin 2 x = cos( − x) . 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản