Dàn trang với Quarkxpress

Chia sẻ: lyacau

Ngày nay cùng với sự phát triển chung của xã hội , các trang trình bày , các ấn phẩm cũng phải đẹp hơn , kỹ thuật hơn , chuyển tải nội dung tốt hơn. Với QuarkXPress là phần mềm chế biến điện tử , hay còn gọi là chương trình dàn trang. Bạn có thể dùng nó bất cứ lúc nào?

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản