Dạng 1: Đại cương-Tính chất vật lí Anđêhit Xeton

Chia sẻ: portsmouth6811

Tham khảo tài liệu 'dạng 1: đại cương-tính chất vật lí anđêhit xeton', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Dạng 1: Đại cương-Tính chất vật lí Anđêhit Xeton

Dạng 1: Đại cương-Tính chất vật lí Anđêhit Xeton
Câu I-1:Nhóm –CHO có tên gọi là
A. Cacbandehit B. Cacbonyl C. Hidroxyl D. Cacboxyl
Câu I-2:Nhóm –C=O có tên gọi là
A. Hidroxyl B. Cacbandehit C.Cacbonyl D. Cacboxyl
Câu I-3:Nguyên tử C trong nhóm –C=O ở trạng thái lai hoá:
B. sp2 C. sp3
A. sp D. Không lai hoá
Câu I-4:Cho các câu:
(1)Liên kết C=O gồm 1 liên kết δ và 1 liên kết π bền
(2) Góc giữa các liên kết >C=O giống với góc giữa các liên kết >C=C
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản