Dạng 3: BÀI TOÁN VỀ CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM VÀ KIỀM THỔ

Chia sẻ: paradise3

1 Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm 1/ Lý thuyết - Dung dịch kiềm: NaOH, KOH, LiOH - Khi sục hoặc hấp thụ khí CO2 vào dung dịch kiềm có thể xảy ra 1 trong 2 phương trình phản ứng sau: CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (1) CO2 + NaOH → NaHCO3 (2 - Phụ thuộc vào số mol của CO2 và NaOH tham gia phản ứng có thể xảy ra pư (1) hoặc pư (2) hoặc cả 2 pư CO2 dư -

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Dạng 3: BÀI TOÁN VỀ CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM VÀ KIỀM THỔ

Dạng 3: BÀI TOÁN VỀ CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM VÀ KIỀM

THỔ

3.1 Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm

1/ Lý thuyết

- Dung dịch kiềm: NaOH, KOH, LiOH

- Khi sục hoặc hấp thụ khí CO2 vào dung dịch kiềm có thể xảy ra 1 trong 2

phương trình phản ứng sau:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (1)

CO2 + NaOH → NaHCO3 (2

- Phụ thuộc vào số mol của CO2 và NaOH tham gia phản ứng có thể xảy ra pư

(1) hoặc pư (2) hoặc cả 2 pư

1 2 NaOH dư
CO2 dư 2 chất hết
n NaOH
- Xét tỷ lệ 
2 Muối
NaHCO3 Na2CO3
nCO 2
Theo sơ đồ ta có:

n NaOH
1
Nếu chỉ xảy ra pư (1) tạo muối axit NaHCO3, CO2 dư
n CO 2
-


nNaOH
 12 chất pư vừa đủ, tạo muối NaHCO3
Nếu nCO2
-
n NaOH
1 2 2 chất pư hết, tạo 2 muối
n CO 2
-


nNaOH
 2 2 chất pư hết,tạo muối Na2CO3
Nếu nCO2
-


n NaOH
2
Nếu Chỉ xảy ra pư (2), tạo muối Na2CO3, NaOH dư
n CO 2
-


1. Bài tập vận dụng

1/ Cho 1,568 lít CO2 đktc lội chậm qua dung dịch có hòa tan 3,2 gam NaOH .

Hãyxác định khối lượng muối sinh ra ?

Giảin

1,568
nCO2   0,07 mol
22,4
Ta có
3, 2
  0,08mol
n NaOH
40

n NaOH 0 ,08
Xét tỷ lệ: 1    1,142  2
n CO 2 0 ,07

 xảy ra cả 2 pt pư, 2 chất hết và tạo thành 2 muối.

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (1)
x 2x xCO2 + NaOH → NaHCO3 (2)
y y yGọi số mol của CO2 ở (1) và CO2 ở (2) lần lượt là x và y mol
Ta có  
x  y  0 , 07 x  0 , 01 mol

2 x  y  0 , 08 y  0 , 06 mol

Muối thu được sau pư bao gồm Na2CO3 và NaHCO3

n Na 2 CO3  n CO 2  x  0 ,01mol
- Theo pt (1)
 m Na 2 CO3  0 ,01 .106  1,06 g

- Theo pt (2) n NaHCO  nCO ( 2)  y  0,06mol
3 2
 m NaHCO3  0,06.84  5,04 g

 mMuu  mNa2CO3  mNaHCO  1,06  5,04  6,1g
3
2/ Cho 6 lít hỗn hợp khí CO2 và N2 đktc đi qua dung dịch KOH tạo ra được 8,07 g

hai muối . Hãy xác định thành phần phần trăm của CO2 trong hỗn hợp bạn đầu

Giải

Pt pư: CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O (1)
x 2x xCO2 + KOH → KHCO3 (2)
y y yKhi cho CO2 vào dung dịch KOH tạo ra hỗn hợp 2 muối  xảy ra cả 2 pt pư, CO2

phản ứng hết.

Gọi số mol của CO2 ở (1) và CO2 ở (2) lần lượt là x và y mol

Theo pt (1) và (2)  nCO  nCO (1)  nCO ( 2)  x  y 
2 2 2
n K 2 CO 3  nCO 2 (1)  xmol
Theo pt (1)
 m K 2CO3  x.138 g


Theo pt (2) n KHCO 3  n CO2 ( 2 )  ymol

 m KHCO3  y.100 g

**
 m M   m K 2CO 3  m KHCO 3  138 .x  100 . y  8,07 g3.2. CO2 tác dụng với dung dịch kiềm thổ

1. lý thuyết

- Khi sục khí CO2 vào dd kiềm thổ có thể xảy ra 2 phương trình:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)
x x2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)
y y/21/2
1
CO2 dư 2 chất hết Ca(OH)2 dư
nCa (OH ) 2
Xét tỷ lệ:
2 Muối
Ca(HCO3)2 CaCO3
nCO 2
nCa (OH ) 2
Nếu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản