Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời - Giáo án lịch sử lớp 9

Chia sẻ: Uyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
277
lượt xem
35
download

Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời - Giáo án lịch sử lớp 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: - Nắm vững bối cảnh lịch sử và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng - Nắm được nội dung chủ yếu của Hội Nghị thành lập Đảng, hiểu nội dung và tính đúng đắn sáng tạo của bản Cương lĩnh chính trị do Nguyeễn Ái Quốc khởi thảo - Nắm được nội dung chính của bản Luận cương chính trị tháng 10/1930 - Hiểu rõ được ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng - Trọng tâm: Nội dung hội nghị thành lập Đảng và ý nghĩa của việc thành lập đảng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời - Giáo án lịch sử lớp 9

  1. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời I/ Mục tiêu bài học: 1/ Kiến thức: - Nắm vững bối cảnh lịch sử và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng - Nắm được nội dung chủ yếu của Hội Nghị thành lập Đảng, hiểu nội dung và tính đúng đắn sáng tạo của bản Cương lĩnh chính trị do Nguyeễn Ái Quốc khởi thảo - Nắm được nội dung chính của bản Luận cương chính trị tháng 10/1930 - Hiểu rõ được ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng - Trọng tâm: Nội dung hội nghị thành lập Đảng và ý nghĩa của việc thành lập đảng 2/ Tư tưởng , tình cảm, thái độ: - Giáo dục lo’ng biết ơn đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh có vai trò thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng cộng sản Việt Nam - Củng cố niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng 3/ Kĩ năng : - Rèn luyện kĩ năng sử dụng tranh ảnh lịch sử
  2. - Lập niên biểu những sự kiện chính trong hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ 1920->1930 - Biết phân tích, so sánh , đánh giá các sự kiện lịch sử II/ Thiết bị dạy học : - Tranh ảnh lịch sử : chân dung Nguyễn Ái Quốc năm 1930, chân dung các đại biểu dự Hội nghị thành lập Đảng ( 3/2/1930) - Chân dung Trần Phú - Đèn chiếu III/ Tiến trình tổ chức dạy và học : 1/ Kiểm tra bài cũ : Câu hỏi : tại sao trong 1 thời gian ngắn 3 tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam? 2/ Giới thiệu bài mới: Việc 3 tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong thời gian ngắn đã đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam.Tuy nhiên thực tế cách mạng đòi hỏi là phải thống nhất 3 tổ chức này thành 1 Đảng duy nhất để lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Vấn đề đặt ra ai là người có đủ uy tín để thống nhất 3 tổ chức cộng sản? Nội dung của Hội nghị diễn ra như thế nào? Đảng ta ra đời có ý nghĩa lịch sử như thế nào? Nội dung bài học hôm nay sẽ trả lời câu hỏi nêu trên
  3. 3/ Dạy và học bài mới : Hoạt động của thầy-trò Bài ghi - Hoạt động 1 : cá nhân/ nhóm Nội dung kiến thức cần đạt  Trước hết Gv cho HS đọc Mục I . Hội nghị thành lập đoạn đầu SGK và nêu câu Đảng CSVN (3/2/1930) hỏi: “ với sự ra đời của 3 - Lý do tiến hành Hội nghị tổ chức cộng sản phong thành lập Đảng: trào cách mạng Việt Nam + Ba tổ chức cộng sản ra có những ưu điểm và hạn đời đã thúc đẩy phong trào cách chế gì?” mạng dân tộc dân chủ ở nước ta  HS dựa vào nội dung SGK phát triển mạnh mẽ để trình bày kết quả của - Song lại hoạt động riêng rẽ, mình tranh giành ảnh hưởng với  GV nhận xét bổ sung và kết nhau luận nội dung HS trả lời - Yêu cầu cấp bách của cách  GV tổ chức cho HS thảo mạng VN lúc này là phải có luận nhóm “ Yêu cầu cấp một Đảng thống nhất bách lúc này của cách mạng - NAQ với tư cách là phái viên
  4. Việt Nam là phái làm gi? “ Quốc tế Cộng sản đã chủ trì  HS dựa vào nội dung SGK Hội nghị từ 3/3->7/2/1930 và vốn kiến thức đã học - Nội dung Hội nghị : Hợp nhất thảo luận và trình bày kết ba tổ chức cộng sản thành lập quả của mình, HS khác Đảng duy nhất là Đảng cộng nhận bổ sung sản VN, thông qua Chính  GV kết luận hoàn thiện nội cương, sách lược vắn tắt, điều dung HS trả lời lệ của Đảng do NAQ khởi Hoạt động 2: Cả lớp/ cá nhân thảo -GV miêu tả chân dung Nguyễn - Có ý nghĩa như Đại hội thành Ái Quốc và các đại biểu dự Hội lập Đảng.Thống nhất được ba nghị 3/2/1930 kết hợp với tường tổ chức cộng sản thành một thuật diễn biến Hội nghị : Cuối đảng thống nhất tháng 1/1930 , Hồng Công đang - NAQ là người sáng lập Đảng vào xuân. Tiếng pháo đón teat CSVN, đề ra đường lối cơ bản sớm của trẻ con nổ râm ran trên cho CMVN đường phố. Bảy đại biểu đã có mặt tại Cửu Long ( 2 đại biểu của Đông --Dương Cộng sản đảng , 2 đại biểu của An Nam cộng sản
  5. đảng cùng với Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Ái Quốc) Lan đầu tiên các đại biểu được gặp Nguyễn Ái Quốc mà từ lâu đã được các nhà cách mạng VN nói đến với lòng tin, kính trọng, nên rất mừng và cảm động…Nhờ những lời phát biểu cởi mở súc tích và những kết luận có căn cứ Người đã làm cho các đại biểu nhất trí việc hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập một Đảng thống nhất , thông qua Chính cương vắn tắt do NAQ khởi thảo. -GV nhấn mạnh rõ ý nghĩa của việc Hội nghị thành lập Đảng -GV nêu câu hỏi :” Vai trò của NAQ đối với việc thành lập Đảng?”
  6. -Gợi ý: Hội nghị thành lập Đảng thành công nhờ những yếu tố nào? Vì sao chỉ có NAQ mới có thể thống nhất được các tổ chức cộng sản? HS dực vào những nội dung đã học để trả lời câu hỏi -GV cần hướng dẫn HS hệ thống lại những sự kiện chính về công lao của NAQ từ khi chuẩn bị thành lập đảng (1920) đến khi D8ảng Cộng Sản Việt Nam ra đời -GV kết luận về công lao của NAQ đối với sự thành lập Đảng Mục I/. Luận cương chính trị Hoạt động 1: nhóm / cá nhân tháng 10 năm 1930 - Trước hết, GV nhấn mạnh đến - Tháng 10/1930, hội nghị lần hoàn cảnh dẫn đến Hội nghị thứ nhất Ban chấp hành TW toàn thể Ban chấp hành TW tại lâm thời họp: Hương Cảng tháng 10/1930 + Đổi tên Đảng thành Đảng CSĐD
  7. - Sau đó GV tổ chức cho HS + Bầu Ban chấp hành TW thảo luận nhóm với câu hỏi : chính thức do Trần Phú làm Tổng Hội nghị đã quyết định những bí thư nội dung gì? + Thông qua Luận cương - HS dựa vào nội dung SGK chính trị do Trần Phú khởi thảo thảo luận và trình bày kết quả - Nội dung của Luận cương của mình chính trị: - GV kết luận nội dung HS trả + Cách mạng VN trải qua lời. Đồng thời kết hợp với giới hai giai đoạn : CMTSDQ và thiệu chân dung Tổng bí thư CMXHCN Trần Phú + Lực lượng : chủ yếu là CN và ND + Vai trò lãnh đạo của Hoạt động 2 : cả lớp Đảng - GV nhấn mạnh đến những nội dung chính của bản Luận cương tháng 10/1930 . Sau đó dẫn dắt HS tìm ra những nét giống và khác nhau giữa Cương lĩnh đầu tiên và Luận
  8. cương chính trị ( 10/1930). Cuối cùng GV kết luận để thấy được sự đúng đắn của Cương lĩnh đầu tiên do NAQ Mục III. Ý nghĩa lịch sử của việc khởi thảo và những hạn chế thiếu sót thành lập Đảng của bản Luận cương - Là bước ngoặc vĩ đại trong lịch Hoạt động 1 : Nhóm/ cá nhân sử của giai cấp CN và cách mạng - HS dựa vào nội dung SGK và VN. vốn kiến thức của mình đã học - Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng ở bài thảo luận nhóm với câu vai trò lãnh đạo CMVN hỏi : “ Hãy cho biết ý nghĩa - Cách mạng VN là bộ phận của lịch sử của việc thành lập Đảng cách mạng thế giới ?” - Trước khi HS trả lời GV gợi ý : + Ý nghĩa đối với cách mạng Việt Nam? + Ý nghĩa đối với cách mạng thế giới? - HS trình bày kết quả thảo luận
  9. của mình. Gv nhận xét bổ sung và kết luận. 4/ Sơ kết bài học: - Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam gắn liền với vai trò của NAQ - Cách mạng VN đã có đường lối cơ bản - Có thể sơ kết bằng những câu hỏi nhận thức đưa ra ngay từ đầu giờ học 5/ Dặn dò ra bài tập về nhà: - Học bài cũ, đọc chuẩn bị bài 19. -Yêu cầu HS lập bảng niên biểu các sự kiện chính trong hoạt động của NAQ từ 1920->1930.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản