Đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
6
download

Đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

  1. Đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Trồng trọt Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Thẩm định hình thức đơn: 15 ngày kể từ ngày nhận đơn; - Công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đơn được chấp nhận; - Thời hạn thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật là 90 ngày kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm kỹ thuật; Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí bảo hộ giống Mức phí tuỳ thuộc từng Quyết định số 1. cây trồng. hoạt động (Phụ lục 1) 11/2008/QĐ-BTC... Lệ phí bảo hộ Mức phí tuỳ thuộc từng Quyết định số 2. giống cây trồng. hoạt động (Phụ lục 1) 11/2008/QĐ-BTC... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Bằng Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước - Tiếp nhận Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới theo mục 7 1. của Biểu mẫu này; - Thẩm định hình thức đơn và thông báo, từ chối hoặc chấp nhận 2. Đơn. Nếu Đơn hợp lệ thì yêu cầu người đăng ký gửi mẫu giống đến cơ sở khảo nghiệm; - Công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây 3. trồng;
  3. Tên bước Mô tả bước - Thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ (gồm thẩm định tính 4. mới; tên giống cây trồng; khảo nghiệm và thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đối với giống cây trồng); - Cấp hoặc từ chối cấp bằng bảo hộ giống cây trồng và ghi nhận 5. vào Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ nếu được cấp bằng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định; 2. - Ảnh chụp, tờ khai kỹ thuật theo mẫu quy định; 3. - Giấy uỷ quyền nếu đơn được nộp thông qua đại diện; - Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người đăng ký là người được 4. chuyển giao quyền đăng ký;
  4. Thành phần hồ sơ - Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu 5. tiên; 6. - Chứng từ nộp phí, lệ phí. Số bộ hồ sơ: 03 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Điều kiện đối với Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng: 1. Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền đối với giống Luật Sở hữu trí 1. cây trồng là tổ chức, cá nhân chọn tạo hoặc phát hiện và tuệ phát triển giống cây trồng hoặc đầu tư cho công tác chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng hoặc được chuyển giao quyền đối với giống cây trồng. 2. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này bao
  5. Nội dung Văn bản qui định gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc nước có ký kết với Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thoả thuận về bảo hộ giống cây trồng; tổ chức, cá nhân nước ngoài có địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam. Điều kiện đối với giống cây trồng được bảo hộ: Giống cây trồng được bảo hộ là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển, thuộc Danh mục loài cây Luật Sở hữu trí 2. trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và tuệ Phát triển nông thôn ban hành, có tính mới, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và có tên phù hợp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản