Đăng ký công nhận tiến bộ kỹ thuật

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
6
download

Đăng ký công nhận tiến bộ kỹ thuật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký công nhận tiến bộ kỹ thuật', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký công nhận tiến bộ kỹ thuật

  1. Đăng ký công nhận tiến bộ kỹ thuật Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Nông nghiệp và PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục trưởng các Cục chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục trưởng các Cục chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 42 ngày làm việc (Thành lập hội đồng khoa học hoặc Tổ chuyên gia tư vấn độc lập: 15 ngày làm việc; Họp đánh giá: 15 ngày làm việc; Chuyển hồ sơ của Hội đồng hoặc Tổ lên cơ quan có thẩm quyền quyết định: 5 ngày làm việc; Công nhận tiến bộ kỹ thuật: 7 ngày làm việc); trong trường hợp phải kiểm tra, đánh giá thực địa thì không quá 57 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ phải được niêm phong, ghi rõ địa chỉ, chuyển trực tiếp cho cơ quan tiếp nhận hoặc qua đường bưu điện. 1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự hợp lệ của hồ sơ theo quy định: yêu cầu tổ chức, cá nhân đăng ký bổ sung hồ sơ ngay (đối với gửi trực tiếp), trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường Bưu điện). Cơ quan công nhận ra quyết định thành lập Hội đồng Khoa học 2. và Công nghệ chuyên ngành hoặc Tổ chuyên gia tư vấn độc lập để tổ chức đánh giá, công nhận tiến bộ kỹ thuật Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành hoặc Tổ 3. chuyên gia tư vấn độc lập đưa ra kết quả đánh giá và gửi Cơ quan công nhận bằng văn bản. Trên cơ sở tư vấn của Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành hoặc Tổ chuyên gia tư vấn độc lập, thủ trưởng cơ 4. quan công nhận ra Quyết định công nhận hoặc không công nhận tiến bộ kỹ thuật
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật (Phụ lục 1); - Báo cáo kết quả nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm của tổ chức, cá nhân có 2. tiến bộ kỹ thuật đề nghị công nhận (Phụ lục 2); - Ý kiến nhận xét bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân áp dụng tiến bộ kỹ 3. thuật (văn bản có dấu xác nhận của tổ chức, đối với cá nhân thì có dấu của chính quyền địa phương xác nhận, nếu có) (Phụ lục 3); - Biên bản họp và đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật của Hội đồng Khoa học 4. và Công nghệ (Phụ lục 4). Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 1. Đơn đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật (Phụ lục 1). 86/2008/QĐ-BNN...
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Báo cáo kết quả nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm Quyết định số 2. của tổ chức, cá nhân có tiến bộ kỹ thuật đề nghị 86/2008/QĐ-BNN... công nhận (Phụ lục 2). Ý kiến nhận xét bằng văn bản của các tổ chức, cá Quyết định số 3. nhân (văn bản có dấu xác nhận, nếu có) (Phụ lục 3). 86/2008/QĐ-BNN... Biên bản họp và đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật Quyết định số 4. của Hội đồng Khoa học và Công nghệ (Phụ lục 4). 86/2008/QĐ-BNN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Hiệu quả kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm cao hơn so với kỹ thuật, công nghệ Quyết định số 1. đang sử dụng phổ biến trong sản xuất; (Khoản 1 Điều 86/2008/QĐ-BNN... 5)
  5. Nội dung Văn bản qui định Phù hợp yêu cầu sản xuất (cơ cấu cây trồng, mùa vụ; giảm mức độ nhiễm sâu bệnh; sản xuất sạch, thân thiện môi trường, thích ứng, né tránh điều kiện ngoại cảnh bất thuận, có tính cạnh tranh cao hơn, bảo vệ sức Quyết định số 2. khoẻ con người, phát triển ngành nghề truyền thống, 86/2008/QĐ-BNN... chất lượng sản phẩm tốt hơn, phù hợp với điều kiện sản xuất, phong tục tập quán và một số lợi thế khác). (Khoản 2 Điều 5)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản