Đăng ký di chuyển nơi cư trú từ xã này sang xã khác trong phạm vi huyện đối với Người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
4
download

Đăng ký di chuyển nơi cư trú từ xã này sang xã khác trong phạm vi huyện đối với Người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký di chuyển nơi cư trú từ xã này sang xã khác trong phạm vi huyện đối với người sẵn sàng nhập ngũ (ssnn)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký di chuyển nơi cư trú từ xã này sang xã khác trong phạm vi huyện đối với Người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN)

  1. Đăng ký di chuyển nơi cư trú từ xã này sang xã khác trong phạm vi huyện đối với Người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tuyển quân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban CHQS cấp xã. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban CHQS cấp xã. Cách thức thực hiện:Trực tiếp đến làm thủ tục đăng ký tại Ban CHQS cấp xã Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy giới thiệu di chuyển NVQS; Đăng ký di chuyển vào Sổ danh sách đăng ký công dân SSNN. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. 1 Người SSNN trước khi di chuyển nơi cư trú từ xã này sang xã khác trong phạm vi huyện, phải đến Ban CHQS cấp xã nơi đang
  2. Tên bước Mô tả bước cư trú xuất trình giấy tờ về sự thay đổi nơi cư trú để xóa tên trong Sổ danh sách đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đến nơi cư trú mới, Người SSNN phải đến Ban CHQS cấp xã xuất trình giấy tờ về sự thay 2. 2 đổi nơi cư trú và Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) để đăng ký vào Sổ danh sách đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ. Sáu tháng một lần vào các thời gian từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 và từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 10 tháng 01 hàng 3. 3 năm; Ban CHQS cấp xã báo cáo với Ban CHQS cấp huyện việc thay đổi đăng ký của Người SSNN. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Sổ đăng ký Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký hộ khẩu tạm trú dài 1. hạn) chuyển đến xã khác;
  3. Thành phần hồ sơ 2. - Giấy chứng nhận đăng ký NVQS; 3. - Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản