Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
64
lượt xem
4
download

Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký hợp đồng cung ứng lao động', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

  1. Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lao động ngoài nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục quản lý lao động ngoài nước Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày,. kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. - Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng cung Về nộp – tiếp ứng lao động về Cục Quản lý lao động ngoài nước,
  2. Tên bước Mô tả bước nhận hồ sơ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. - Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung. Giải quyết của - Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản trả 2. cơ quan thực lời cho doanh nghiệp trong vòng 10 ngày hiện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản của doanh nghiệp đăng ký hợp đồng cung ứng lao động theo 1. mẫu tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT- BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ Lao động - THương binh và Xã hội 2. Bản sao hợp đồng cung ứng lao động, có bản dịch bằng tiếng Việt 3. Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động, có bản dịch bằng
  3. Thành phần hồ sơ tiếng Việt 4. Phương án thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động Các tài liệu khác có liên quan theo quy định của Bộ Lao động - 5. THương binh và Xã hội đối với từng thị trường lao động Số bộ hồ sơ: 1bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động (Phụ lục Thông tư số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 1. 21/2007/TT- 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ BLĐTBXH n... Lao động – Thương binh và Xã hội)
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Cục quản lý lao động ngoài nước cấp phiếu trả lời cho phép thực hiện hợp đồng cung ứng lao động nếu hồ sơ đăng ký hợp đồng của doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu sau: -Có văn bản đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động -Có bản sao hợp đồng cung ứng lao động và bản dịch bằng tiếng Việt; 1. -Có tài liệu chưng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận người lao động -Có phương án thực hiện hợp đồng cung ứng lao động; -Có các tài liệu khác có liên quan theo quy định của Bộ LĐTBXH đối với từng thị trường

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản